Bartosz Partyka

Czuła jest noc, choć miłość ma różne oblicza, 2016

Dyplom magisterski zrealizowany w: IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P. Florkowski)