BOOKi 2021

HOME   |   2017   |    2018

Booki. Studying Photobooks 2021

1-24.10.2021
Galeria Fotografii pf
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

wernisaż: 1.10.2021 g. 18.00


Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, we współpracy z Galerią Fotografii pf CK Zamek w Poznaniu, organizuje trzeci międzynarodowy przegląd książek fotograficznych, zrealizowanych przez studentów i absolwentów uczelni artystycznych.

Wystawa BOOKI. Studying Photobooks prezentuje autorskie, zrealizowane w ostatnich latach foto-publikacje. Wśród dziesiątek wydawnictw, wybranych przez partnerów z Uczelni w Czechach, Słowacji i Francji, znajdują się unikalne, rzadko prezentowane szerszej publiczności, niskonakładowe wydawnictwa fotograficzne. Wiele z nich wykonanych zostało w nieszablonowych i niepowtarzalnych formach.

Wystawie towarzyszą warsztaty i prezentacje oraz dyskusja na temat znaczenia i funkcjonowania papierowych publikacji fotograficznych i kształcenia specjalistycznego w tym zakresie. Przegląd rozwija międzynarodową współpracę uczelni wyższych, służącą rozwojowi kształcenia i wymianie doświadczeń, w tworzeniu i prowadzeniu książkowych narracji wizualnych.

Jarosław Klupś

Booki. Studying Photobooks 2021

1-24.10.2021
pf Gallery of Photography
CK Zamek in Poznan

opening: 1.10.2021 g. 18.00


The Department of Photography at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts, in cooperation with pf Gallery of Photography, CK Zamek in Poznan, organizes the third international review of photographic books made by students and graduates of art schools.

The exhibition BOOKI. Studying Photobooks presents author’s photo-publications completed in recent years. Among the dozens of publications selected by the partners from the Universities in the Czech Republic, Slovakia and France, there are unique, rarely presented to a wider audience, low-volume photographic publications. Many of them were made in unconventional and unique forms.

The exhibition is accompanied by workshops and presentations, as well as a discussion on the significance and functioning of paper photographic publications and specialist education in this field. The review fosters international cooperation of universities, serving the development of education and exchange of experience, in the creation and maintenance of book visual narratives.

Jarosław Klupś

Uczelnie biorące udział w wystawie:

Institut tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě, Czech Republic
École supérieure des arts de l’image, LE 75 – Bruxelles, Belgium
École nationale supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis, France
Paris College of Art, France
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

gościnnie: Blurring the Lines Project

Universities participating in the exhibition:

Institut tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě, Czech Republic
École supérieure des arts de l’image, LE 75 – Bruxelles, Belgium
École nationale supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis, France
Paris College of Art, France
Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan, Poland
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

guest appearance: Blurring the Lines Project


kurator: Jarosław Klupś


współpraca: Dominika Karalus, Wojciech Luchowski

organizatorzy:

Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Galeria Fotografii pf Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

patronat:
blok magazine, PolishPhotobook Review

fotografia.uap.edu.pl/booki


curator: Jarosław Klupś


cooperation: Dominika Karalus, Wojciech Luchowski

organizers:

The Department of Photography at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan
pf Gallery of Photography, CK Zamek in Poznan

patronage:
blok magazine, PolishPhotobook Review

fotografia.uap.edu.pl/booki

PHOTOS: Zachar Szerstobitow
WEB DESIGN: Marcin Czerkasow