plany / dokumenty

Sesja zaliczeniowa studentów zaocznych

 

Plener zimowy L + M 2017


Wydział Komunikacji Multimedialnej – studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia I stopnia


Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia II stopnia


Wydział Komunikacji Multimedialnej Studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Licencjat I semestr letni 2016-17

Licencjat II semestr letni 2016-17

Licencjat III letni 2016-17

Terminy zjazdów w roku akademickim 2016-17

Inauguracja i organizacja roku akademickiego 2016-2017 L i M

Wydział Komunikacji Multimedialnej – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Magisterskie I semestr letni 2016-17

Magisterskie II semestr letni 2016-17

Terminy zjazdów w roku akademickim 2016-17

Inauguracja i organizacja roku akademickiego 2016-17

Dyplom – studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia

 

DYPLOM – L 2016 – informacje dla studentów

Dyplom L 2016 – podanie studenta

Dyplom L 2016 – strona tytułowa pracy pisemnej

Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej – licencjackiej

Wzór przedostatniej strony pracy dyplomowej – licencjackiej

Karta obiegowa

 

 

Dyplom – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

 

DYPLOM – M 2016 – informacje dla studentów

Dyplom M 2016 – podanie studenta

Dyplom M 2016 – strona tytułowa pracy pisemnej

Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej – magisterskiej

Wzór przedostatniej strony pracy dyplomowej – magisterskiej

Karta obiegowa

 

 


Stefan Wojnecki / Moja teoria fotografii (2011)

Stefan Wojnecki / Moja teoria fotografii 2011.pdf


Do pobrania:

LOGO_fotografia.uap.edu.pl

LOGO KATEDRY FOTOGRAFII format: .ai | .tif | .pdf | .jpg |

KSIĘGA ZNAKU UAP – zasady prezentacji wizerunku oznaczeń

LOGO UAP format: pakiet