CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:


Jaki jest termin składania dokumentów?

Studia stacjonarne I stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ: od 02.03 do 16.06.2019


Studia stacjonarne II stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:od 02.03 do 28.06.2019


Studia niestacjonarne I stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ: od 02.03 do 23.06.2019


Studia niestacjonarne II stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ: od 02.03 do 23.06.2019


Więcej informacji na:
http://uap.edu.pl/rekrutacja/

______________________________________________________________________________

Czy muszę złożyć podanie osobiście?
Należy zarejestrować się internetowo i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata – dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Szczegóły dotyczące procesu składania dokumentów dostępne są na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

_______________________________________________________
Ile lat trwają studia?

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – trzy lata (sześć semestrów).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – dwa lata (cztery semestry).

________________________________________________________________

 

Czy jest różnica między studiami dziennymi i zaocznymi?

Studia dzienne mają charakter regularnych, całotygodniowych zajęć (pn-pt), trwających ok. osiem miesięcy z przerwami okolicznościowymi. Studia zaoczne to dwanaście spotkań odbywających się średnio co dwa tygodnie w piątki wieczorem, całe soboty i niedziele do wczesnych godzin popołudniowych, także przez około osiem miesięcy od października do maja. Po każdym semestrze studenci studiów niestacjonarnych spotykają się na sesjach wyjazdowych – plenerach, podczas których odbywają się egzaminy semestralne, przeglądy prac, warsztaty i spotkania autorskie z udziałem wybitnych twórców fotografii.

Oba tryby realizują identyczny program – w przedmiotach kierunkowych (pracownie fotografii i inne przedmioty specjalistyczne) nie ma żadnych różnic. Studenci stacjonarni mają możliwości wyboru w ramach pracowni spoza Katedry Fotografii (np. malarstwa, rysunku, rzeźby i in.). Studentom niestacjonarnym proponuje się spotkania i warsztaty z artystami i teoretykami fotografii nie współpracującymi na stałe z Uczelnią. Studenci obu trybów często mają okazję uczestniczyć razem we wspólnych plenerach i wyjazdach warsztatowych krajowych i zagranicznych. Studenci obu trybów mają te same prawa do stypendiów socjalnych i naukowych.

______________________________________________________________________________

Jak przebiega sprawdzian kwalifikacyjny na studia dzienne
Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Fotografia (specjalności Fotografia oraz Fotografia Edytorska) polega na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata połączonej z pokazem portfolio (teczki prac) kandydata, zawierającego prace fotograficzne (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu fotografii) zaprezentowane w formie odbitek lub wydruków.
Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.
Sprawdzian kwalifikacyjny poprzedzony będzie kwalifikacją przedwstępną i odbędzie się ona na podstawie oceny przesłanego za pomocą panelu rekrutacyjnego przez kandydata/kandydatkę portfolio i listu motywacyjnego.
Podczas rekrutacji na studia na kierunku Fotografia nie obowiązuje egzamin z rysunku ani malarstwa.
Szczegółowe informacje (specjalność FOTOGRAFIA) na:
http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja-2019/fotografia-studia-i-stopnia/

Szczegółowe informacje (specjalność FOTOGRAFIA EDYTORSKA) na: http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja-2019/fotografia-studia-i-stopnia-specjalnosc-fotografia-edytorska/

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Fotografia polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu elementów) ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej.

Poza powyższym kandydat może dodatkowo zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.). Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

Podczas rekrutacji na studia na kierunku Fotografia nie obowiązuje egzamin z rysunku ani malarstwa.

Szczegółowe informacje na: http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja-2019/fotografia-studia-ii-stopnia/

______________________________________________________________________________
Na czym polega sprawdzian kwalifikacyjny na studia niestacjonarne?

Sprawdzian kwalifikacyjny na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Fotografia (specjalności Fotografia oraz Fotografia Edytorska) polega na prezentacji przez kandydata portfolio zawierającego powiększenia, naświetlenia lub wydruki fotograficzne (łącznie do 20 prac, cykl zdjęć może być potraktowany jako jedna praca).

Kandydat może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych. Autoprezentacja powinna także wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

Podczas rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Fotografia nie obowiązuje egzamin z rysunku ani malarstwa.

Szczegółowe informacje (specjalności Fotografia oraz Fotografia edytorska) na: http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja-2019/fotografia-studia-niestacjonarne-i-stopnia/

Sprawdzian kwalifikacyjny na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fotografia polega na prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (do 20 prac; poszczególne prace składać się mogą z wielu elementów) ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyplomowej.

Kandydat  może też zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).

Kandydaci na studia drugiego stopnia niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

Szczegółowe informacje na: http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja-2019/fotografia-studia-niestacjonarne-ii-stopnia/

______________________________________________________________________________

Ile zdjęć pokazać na sprawdzianie kwalifikacyjnym?

Teczka może składać się maksymalnie z 20 prac, gdzie cykle/zestawy zdjęć traktowane są jako pojedyncze prace. Proszę wziąć pod uwagę jakość i możliwości skomentowania ich – czasami mniej znaczy więcej!

______________________________________________________________________________

O co zapyta mnie Komisja?

O tzw. autoprezentację, zawierającą komentarz dotyczący prezentowanych prac, zainteresowania kandydata w obszarze szeroko rozumianej sztuki itp.

______________________________________________________________________________

Jakie przedmioty na świadectwie maturalnym są najwyżej punktowane?

Oceny na świadectwie nie mają większego znaczenia. Interesują nas Wasza wrażliwość, kreatywność, zainteresowania, a nade wszystko Wasze fotografie i rozmowa o nich!

______________________________________________________________________________

Ile kosztuje rok akademicki na studiach niestacjonarnych?

W roku akademickim 2018/19 odpłatność za studia wynosiła 6900 zł za oba semestry, płatne w czterech ratach po 1725 zł średnio co 2-3 miesiące.

______________________________________________________________________________

Czy jest różnica w rekrutacji na specjalność: fotografia edytorska?

Nie, na obie specjalności na kierunku fotografia obowiązuje jeden sprawdzian kwalifikacyjny.