Fenomen Szkoły Poznańskiej

 Zapraszamy do zapoznania się z | Fenomenem Szkoły Poznańskiej |. Wydawnictwo wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP. Wydanie zawiera prace wybranych absolwentów naszej Katedry oraz całego wydziału. Wersję drukowaną można obejrzeć w Bibliotece Katedry Fotografii.