III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu twórczości wielkopolskich fotografów.

Do współorganizacji zostały zaproszone wielkopolskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórcy indywidualni i grupy twórcze.

Partnerzy na podstawie własnych autonomicznych decyzji, samodzielnie w podanym terminie zrealizują własne projekty fotograficzne – konkursy, wystawy, warsztaty.

W okresie od 10 do 30 października 2016 roku w 37 miejscowościach naszego województwa, odbędzie  się ok. 80 wystaw, spotkań i

warsztatów fotograficznych podczas których swoją twórczość zaprezentuje indywidualnie 35 artystów, a w pokazach zbiorowych uczestniczyć
będzie ponad 350 twórców.

LINK DO STRONY FESTIWALU:
http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/iii-wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/

LINK DO INFORMACJI O PRZEGLĄDZIE PORTFOLIO:
http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/iii-wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/wystawy/przeglad-portfolio/