Informacjeo stypendium Rektora

Informujemy, że istnieje możliwości ubiegania się o stypendium Rektora.  Informujemy, że istnieje możliwości ubiegania się o stypendium Rektora.  Ceniona jest przede wszystkim aktywność i działalność studenta (udokumentowana)

Wniosek o stypendium Rektora | .pdf