Justyna Kwiatkowska

Pył, 2016

Dyplom magisterski zrealizowany w: III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)


 


 

 


ŚCIEŻKA AUDIO

 

 

 


 

Punktem wyjścia do budowania każdego z trzech elementów mojej pracy jest napięcie na linii podziału pomiędzy nauką jako społecznym wzorcem wiedzy a indywidualnym doświadczaniem – dwiema siłami, wspierającymi człowieka w poznawaniu świata. Stawiam pytanie o znaczenie indywidualnych wyborów w kontekście norm czerpanych ze świata zewnętrznego. Uważam, że informację pozyskiwane z nauki na zbyt często traktujemy jako własną, odśrodkową moc, przez co utrwala się w nas przekonanie o nieograniczonych niemal możliwościach kontrolowania swojego losu. Bazując na pseudonaukowych eksperymentach, stanowiących podstawę mojej pracy, starałam się stworzyć wrażenie słabości takiej postawy.