Monika Bakke – Nieznośna lekkość minerałów

Zapraszamy na spotkanie z Moniką Bakke

10 marca (piątek), godz. 17.15

Atrium, budynek B

 Al. Marcinkowskiego 29, Poznań

Monika Bakke jest profesorem w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Zajmuje się sztuką i estetyką w perspektywie posthumanistycznej, transgatunkowej i genderowej. Jest autorką książek: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu (2010, 2012), Ciało otwarte (2000), współautorką Pleroma: Art in search of fullness (1998), redaktorką Estetyki australijskich Aborygenów (2004), Going Aerial: Air, Art, Architecture(2006) oraz The Life of Air. Dwelling, Communicating, Manipulating (2011). Od 2001 r. jest redaktorką Czasu Kultury.