O Katedrze

Jesteśmy jednostką wchodzącą w skład Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP, która skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i nowymi mediami.

Jesteśmy organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych.
Uczestniczymy oraz organizujemy szereg sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii.

Od 1991 roku, z inicjatywy profesora Stefana Wojneckiego, Katedra Fotografii organizuje Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne PROFILE, będące przeglądem aktualnych tendencji w nauczaniu fotografii na świecie, a od roku 2011 z inicjatywy prof. A.P. Florkowskiego organizuje Poznań Photo Diploma Award – międzynarodowy przegląd dyplomów w zakresie fotografii.

Środowisko artystów i teoretyków związane z Katedrą prowadzi nauczanie na dwustopniowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  na kierunku Fotografia oraz wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.