Poznan Photo Diploma Award

PPDA 15 to trzecia edycja konkursu dyplomów o międzynarodowym zasięgu współorganizowana przez Katedrę Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Fundację Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Fotografii jest ośrodkiem, w którym nauczanie fotografii ma już bardzo długą tradycję i może poszczycić się absolwentami, których nazwiska są rozpoznawalne w świecie fotografii. Konkurs Poznań Photo Diploma Award ma na celu promowanie najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z dziedziny fotografii z różnych ośrodków edukacyjnych. Jest on platformą wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi utalentowanymi fotografami z całego świata. Skład międzynarodowego Jury zapewnia finalistom budowanie nowej profesjonalnej sieci kontaktów. Udział w finale Poznań Photo Diploma Award może stanowić doskonały samodzielny krok na ścieżce artystycznej młodych twórców.

 

PPDA 15 is the third edition of the international diploma competition organized by the Department of Photography of the Poznan University of Arts and the Foundation of the University of Arts. The Department of Photography is a center where teaching photography has a very long tradition and can boast of graduates whose names are recognizable in the world of photography. The Poznan Diploma Photo competition aims to promote the best bachelor’s and master’s degrees in photography from various educational centers. It is a platform for exchanging experiences between young talented photographers from all over the world. The composition of the international Jury enables the finalists to build a new professional network of contacts. Participation in the final Poznan Photo Diploma Award can be a perfect independent step on the artistic path of young artists.

 

BĄDŹCIE NA BIEŻĄCO ŚLEDZĄC NAS NA WWW.PHOTODIPLOMA.COM