Profile

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne PROFILE

Zainicjowane w 1991 roku przez profesora Stefana Wojneckiego Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne „Profile” odbywają się w Skokach koło Poznania co dwa lata i każdorazowo mają charakter spotkania artystów, pedagogów i studentów wyższych szkół artystycznych z kraju i zagranicy. Podczas kolejnych edycji tematami wystąpień i prezentacji są konkretne zagadnienia z zakresu teorii i dydaktyki fotografii, odbywa się także część praktyczna związana z przedmiotem danego spotkania.

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne są imprezą, która nie tylko ma rozszerzać horyzonty myślowe w dziedzinie fotografii, lecz także budować wzajemne zrozumienie i poczucie więzi pomiędzy uczestniczącymi, są okazją do nawiązywania i kontynuowania współpracy.