Piotr Folkman

Obserwacje uczestniczące, 2016

Dyplom magisterski zrealizowany w: IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)