PIOTR WOŁYŃSKI – AUTORYTETY

12.12.2015 r., godz. 17:00 | Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Miejski Ośrodek Sztuki
w Gorzowie Wlkp.

zaprasza na wernisaż wystawy:


PIOTR WOŁYŃSKI – AUTORYTETY


12.12.2015 r., godz. 17:00

WOLYNSKI_PLAKAT_www
Pomnik, cień, lustro, flaga, rama, portret – to tylko niektóre z motywów obecnych w pracy artystycznej Piotra Wołyńskiego.
To zestawienie nie jest przypadkowe, tworzy katalog narzędzi wykorzystywanych w rozważaniach nad reprezentacją. Wołyński posługuje się tymi nagminnie obecnymi we współczesnej zachodniej kulturze przedmiotami/zjawiskami, by – z jednej strony pozbawić je patetyzmu, spetryfikować i usytuować w rozpoznanej, bliskiej i materialnej przestrzeni osobistych doświadczeń, z drugiej – poddać analizie ich ideologiczne uwikłania. Nie ulega także wątpliwości, że artysta świadomy jest wymiany, jaka zachodzi pomiędzy znakami i ich odbiorcami, że wymiana ta zawsze ma charakter nie tylko semiotyczny, ale i ideologiczny. Stąd próba przyjrzenia się naszym nawykom percypowania rzeczywistości, zawłaszczającym przestrzeń publiczną obiektom, symbolom, które ramują – nadają sens praktykom życia codziennego.

Karolina Sikorska


Piotr Wołyński

(ur. w 1959 roku w Poznaniu), artysta wizualny, od końca lat 70. zajmuje się fotografią w obszarze sztuki. Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce oraz inicjuje i organizuje wystawy, konferencje i inne przedsięwzięcia artystyczne. Od 1985 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu; początkowo jako asystent w pracowni prof. Stefana Wojneckiego, od lat dziewięćdziesiątych prowadzi własną pracownię. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych. Ważniejsze wystawy indywidualne: Fotografie, Galeria FF, Łódź, 1992; Przejrzystość, Galeria FF, Łódź, 1994; Apotropeje, BWA Wrocław, 2003; Ausgewählte Fotographien, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Niemcy), 2005; Formy i mimoformy, Muzeum StanisławaStaszica, Piła, 2008; W cztery oczy, Galeria PF, Poznań, 2009, Jak podłączysz…, Galeria Rotunda, Poznań, 2011; Oddalenie (prace z lat 2009 – 2012), Galeria FF, Łódź, 2012; Oddalenie, galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013.

Kurator Galerii BWA – Zbigniew Sejwa

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 733 25 66
fax (95) 733 25 60
www.mosart.pl
http://www.facebook.com/MOS.Gorzow