BIBLIOTEKA KATEDRY FOTOGRAFII

O BIBLIOTECE

Biblioteka Katedry Fotografii powstała dzięki przekazanym Katedrze Fotografii przez jej założyciela, prof. Stefana Wojneckiego, tysiącom książek, albumów, czasopism i wydawnictw ulotnych. Jej zbiory są konsekwentnie powiększane o pozycje przekazywane przez pedagogów Katedry Fotografii i zaprzyjaźnione środowisko twórców i teoretyków fotografii z kraju i zagranicy. Dzięki darowiznom i zakupom BKF zgromadziła unikalny, wyspecjalizowany zbiór wydawnictw i dokumentów fotograficznych, o charakterze poszukiwanych materiałów źródłowych – w tym np. historyczne dokumenty dotyczące działalności Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego i początków fotografii artystycznej w Polsce, archiwalne wydawnictwa oraz roczniki magazynów krajowych i zagranicznych.
Odrębną sekcję stanowi Archiwum Katedry Fotografii – cyfrowy zbiór prac dyplomowych studentów fotografii ze wszystkich pracowni i poziomów kształcenia, zawierający dokumentacje wystaw oraz prace teoretyczne. Archiwum gromadzi także dokumentacje wydarzeń związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną pedagogów, studentów i absolwentów Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Biblioteka Katedry Fotografii staje się ważnym miejscem popularyzatorsko-kulturotwórczym w Poznaniu, wzbogacającym swoją aktywnością działalność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i całego środowiska fotograficznego.
dr Jarosław Klupś, 2017

pon / mo — nieczynne / closed
wt / tu — nieczynne / closed
śr / we — 10:00-18:00
czw / th — 10:00-18:00
pt / fr — 10:00-18:00
sob / sa — 10:00-14:00

Opiekun biblioteki / library administrator: Marcin Czerkasow