Maciej Szymanowicz

dr hab. | prof. UAM
Historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Studia magisterskie i doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w 2016 roku. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu, gdzie jako kurator przygotował ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu. Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art  w Waszyngtonie przy wystawie: „Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945” (2007), The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie „OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949” (2013-2014) oraz z Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Publikował swoje teksty w licznych książkach i czasopismach m.in.: „Kwartalniku Fotografia”, którego był stałym współpracownikiem. Obecnie koncentruje swoją uwagę na historii teorii fotografii w związku z udziałem w grancie pt. Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989 (realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) oraz na badaniach dotyczących polskiej fotografii reklamowej w XX wieku.
Lista publikacji:
a.) Książki
 • Kućko, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008
 • Ireneusz Zjeżdżałka. Fotografie (redakcja), Wydawnictwo Kropka, Września 2009
 • Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
 • Edukacyjny potencjał fotografii (red. Maciej Szymanowicz, Justyna Ryczek, Marianna Michałowska), „Zeszyty Artystyczne”, tom 30, 2017
b.) Wybrane artykuły
 • Pomiędzy Wilnem a Czombrowem. Mickiewiczowski ślad w twórczości Jana Bułhaka, w: Punkt widzenia. Fotografia miasta, red. M. Janczyk, I. Święch,  Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004
 • Topografia miasta. O przedwojennych zdjęciach Poznania, „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 17
 • O sanacyjnej propagandzie i heroizmie sportu, w: Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. K. Makowski, T. Ferenc, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Łódź 2005
 • Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem,  „Rocznik Historii Sztuki”, 2006, tom XXXI
 • Topografia sukcesu,  „Artium Quaestiones”, 2006, tom XVII
 • W kręgu fotografii piktorialnej. O teoretycznym aspekcie twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Fotografik, red. M. Plater-Zyberk, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007
 • Antoni Wieczorek – photographer of the turning point. Comments on Polish photography of the 1930s.  w: “History of Photography”, 2008, vol. 32
 • Wokół Léonarda Misonne`a. Uwagi na marginesie wystawy, „Kwartalnik Fotografia”, 2008, nr 26-27
 • Polski piktorializm pomiędzy estetyką Fotoklubu Paryskiego a językiem Nowej Fotografii, w: Fotografia od dagerotypu do galerii Hybrydy, red. D. Jackiewicz, Warszawa 2008
 • O twórczości Andrzeja Jerzego Lecha w kontekście polskiej fotografii lat 30. i 40. XX wieku, w: Andrzej Jerzy Lech. Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979-2010, red. K. Jurecki i M. Świątczak, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2011
 • Duma i fotografia. O światopoglądowych podstawach polskiej fotografii artystycznej lat 30. XX wieku, w: Zofia Chomętowska. Polska w podróży, red. K. Ziębińska-Lewandowska, K. Puchała-Rojek, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2013
 • In the Private Sphere: The Photographic Work of Stanisław Ignacy Witkiewicz, tekst udostępniony jesienią 2014 roku na stronie The Museum of Modern Art w Nowym Jorku
 • Dialoge eines Fotografen. Die ästhetischen Rahmenbedingungen des Werks Ernst Stewners, w: Ernst Stewner-ein deutsche Fotograf in Polen, red. D. Popp, P. Korduba, Verlag Herder-Institut, Marburg 2014
 • Odkrywanie terytoriów. Fotograficzne objazdy Mieczysława Orłowicza po Ziemiach Odzyskanych, w: Zaraz po wojnie, red. J. Kordjak, A. Szewczyk, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015
 • W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”, „Artium Quaestiones”, 2017, tom XXVIII
 • Dyskurs pamięci, w: Leszek Żurek. Lutry. Dokument wyobrażony, red. M. Taraszkiewicz-Zwolicka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
 • Oko architekta. O twórczości fotograficznej Ildefonsa Bańkowskiego, w: Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego , red. A. Gorzaniak, B. Bańkowska, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, 2017
 • Die Ikonographie der „Wiedergewonnenen Gebiete” im Wochenmagazin Przekrój von 1945-1955, w: Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert, red. I. Kurz, R. Makarska, S. Schahadat, M. Wach, Wallstein Verlag, Göttingen 2018
 • Wileńskie inspiracje. O jednym z aspektów twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Wilno i wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka, red. M. Taraszkiewicz-Zwolicka,Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2018