II Pracownia Fotografii

„Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają
najdziksze nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią”.
– Edgar Allan Poe (1840)
Działania w założonej przez jej wieloletniego kierownika, profesora Witolda Przymuszałę, II Pracowni Fotografii, od zawsze nastawione były na doskonalenie warsztatu fotografii srebrowej – w każdym jej aspekcie: od prawidłowej ekspozycji po idealne odbitki. Od kilku lat, wraz ze zmianami w metodach fotograficznego obrazowania, pracownia, pozostając miejscem wspólnych działań, ewoluuje w kierunku miejsca twórczych eksperymentów. Odkąd większość studentów podejmuje naukę fotografii bez znajomości procesów analogowych, pracownia daje możliwość nie tylko poznania tych metod, ale często umożliwia studentom odnalezienie się w roli pionierów fotografii – poprzez doświadczenia bliskie rysunkom fotogenicznym Talbota, czy zjawisku camera obscura.
„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała niedawno jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy wydaje się sens stosowania ich współcześnie, prace realizowane w II Pracowni Fotografii UAP pokazują, że procesy te mogą stanowić rodzaj nowego doświadczenia – pobudzającego do szerszego myślenia o „zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium, czy badania jego możliwości, w miejsce łatwego naśladownictwa albo stylizacji.
Podstawowym zamierzeniem pracowni jest badanie fotografii poprzez bezpośrednie doświadczanie narzędzia oraz procesów zdjęciowych – począwszy od okresu przedfotograficznych sylwetek czy rysunków fotogenicznych, poprzez metody XIX i XX-wieczne, po współczesne ich zastosowania, także z użyciem narzędzi cyfrowych.
Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowo – pokazowy, z udziałem studentów jako dyskutantów i samodzielnych prezenterów wybranych tematów fotograficznych. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z historią i funkcjonowaniem medium, oddziaływaniem poszczególnych metod obrazowania na podejmowane tematy i charakter realizacji.
dr Jarosław Klupś
Zobacz też: instagram.com/2_photo_uap