Plany i dokumenty

Wydział Sztuki Mediów — studia stacjonarne

Szczegółowe rozkłady zajęć na rok 2019/2020 semestr zimowy będą dostępne w drugiej połowie września. 
Zajęcia odbywają się od piątkowego do niedzielnego wczesnego popołudnia. 
Rozkład zajęć w semestrze zimowym – studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć w semestrze zimowym – studia stacjonarne II stopnia

Wydział Sztuki Mediów — studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Sztuki Mediów – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

ISTOTNE INFORMACJE & ZAŁĄCZNIKI: