Plany i dokumenty

Wydział Fotografii — studia stacjonarne

Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia stacjonarne II stopnia

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Poniżej zamieszczone zostały rozkłady zajęć w semestrze LETNIM 2019-2020.
Po sesji wyjazdowej w Kołobrzegu nastąpi jeszcze aktualizacja godzin zajęć
na III lic oraz na II mgr w pracowniach dyplomujących na podstawie zapisów.

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

ISTOTNE INFORMACJE & ZAŁĄCZNIKI: