Plany i dokumenty

Wydział Fotografii — studia stacjonarne

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/21 – studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/21 – studia stacjonarne II stopnia

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Poniżej zamieszczone rozkłady zajęć w semestrze ZIMOWYM 2020-2021 dotyczą tylko pierwszego zjazdu.
Po pierwszym zjeździe nastąpi aktualizacja planów zajęć.

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

ISTOTNE INFORMACJE & ZAŁĄCZNIKI: