Plany i dokumenty

Wydział Sztuki Mediów — studia stacjonarne

Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia I stopnia
Rozkład zajęć w semestrze letnim – studia II stopnia

Wydział Sztuki Mediów — studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Sztuki Mediów – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

ISTOTNE INFORMACJE & ZAŁĄCZNIKI: