Poznań bada Jazdów

Projekt badawczo-artystyczny i wystawa studentów 2. roku Fotografii UAP

PLAKAT 70-50 _jazdow_2016
Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Warszawa

wystawa czynna: 19.03 – 02.04.2016 (po kontakcie 512083552)

Wernisaż: sobota 19.03.2016, 18:00


Artyści:

Karolina Chmielewska

Aga Domitrz

Jędrzej Filuś

Bernadeta Jamróz

Anastasia Pataridze

Kurator:

Marek Kucharski


Poznań bada Jazdów” ma pokazać zainteresowania i postawy współczesnych młodych artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, poruszających się w medium fotografii rozumianej szeroko, zarówno jako metoda utrwalania rzeczywistości, jak i podstawa do wszelkiej wizualnej reprodukcji. Studenci Katedry Fotografii bardzo swobodnie dysponują medium, a interdyscyplinarność ich podejść rozpościera się na praktycznie wszystkie dziedziny działalności twórczej.

Celem projektu jest przejęcie Rotacyjnego Domu Kultury na okres trzech tygodni i uruchomieniu w nim w pełni otwartego dla mieszkańców okolicy badawczego procesu twórczego. Każdy chętny będzie mógł przyjść na miejsce, przyjrzeć się pracy artystów i nawiązać rozmowę (a nawet współdziałanie) z uczestnikami projektu. Okres działalności zostanie podzielony na dwa etapy: 1. Praca z miejscem, jego historią, przyszłością, lokalizacją na mapie miasta, materialnością czy przestrzenią myśli. 2. Prezentacja artystycznych wyników przeprowadzonych badań w postaci ekspozycji na terenie RDK. Specyfika poszczególnych prac będzie zależna od indywidualnych zainteresowań poszczególnych twórców jak i charakterem prac z przestrzenią. Działania typu site specific wydają się być szczególnie sensowne w Jazdowie – miejscu tak bardzo przesiąkniętym toczącą się od paru lat dyskusją społeczno-kulturalną. Ów angielski termin należy jednak rozumieć dosłownie jako specyficzność miejsca a nie poprzez utarte w dyskursie artystycznym znaczenie tego zwrotu. Działania w najnowszej sztuce współczesnej nie poddają się dominującej roli miejsca, wsiąkając w jego materialność i stając się kolejnymi alternatywnymi możliwościami jego zaistnienia. Obecnie działania mają raczej wpływ na budowanie mapy mentalnej i pola rozumienia danego miejsca. Wpływają na zmianę jego paradygmatu, co ma o wiele większe znaczenie na kształtowanie myśli zogniskowanej wokół danego miejsca, przez co realnie i trwale mogą mieć wpływ na jego fizyczną zmianę w przyszłości.

Działanie „Poznań bada Jazdów” ma za zadanie przetłumaczyć zagadnienia wynikające z badań w polu sztuki na obszary związane ze społecznymi aspektami miejsca, takimi jak: gentryfikacja, komercjalizacja, porzucenie, zasiedlenie. Zarówno aspekty dawnego podziału kultura/natura jak i nowego kultura/kultura będą miały istotny wpływ na charakter powstających prac.