I Pracownia Fotografii

Wybrane prace studentów

Otaczająca nas rzeczywistość jest sceną. Wszystko jest ustawione, za każdym rogiem ulicy odnajdujemy inną sytuację. Wszystko się ciągle zmienia, żyje i nieustannie płynie swoim rytmem – to co przewidywalne i oczywiste, i to co nas niespodziewanie zaskakuje. Zmienia się scenografia, ” aktorzy” odgrywają swoje scenki i nieustannie zmienia się światło. Jak w teatrze.

Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych a działaniami inscenizacyjnymi. Odnalezienie własnego rejonu działań to odkrywanie własnej wrażliwości. Motyw staje się pretekstem twórczych doświadczeń.

Wybrane tematy realizowane w pracowni dotyczyły twórczych poszukiwań w obrębie m. i. następujących haseł:Grawitacja, Horyzont, Lustro, Przezroczystość, Zjawy, Badania i Eksperymenty.

Równoległa formą pracy ze studentami w pracowni są wyjazdowe plenery fotograficzne.