II Pracownia Fotografii

2pf logo 2_500px

 Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najdzikszenawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią

(Edgar Allan Poe, 1840)

 

Działania w założonej przez jej wieloletniego kierownika, profesora Witolda Przymuszałę, II Pracowni fotografii, od zawsze nastawione były na doskonalenie warsztatu fotografii srebrowej – w każdym jej aspekcie: od prawidłowej ekspozycji po idealne odbitki. Od kilku lat, wraz ze zmianami w metodach fotograficznego obrazowania, pracownia, pozostając miejscem wspólnych działań, ewoluuje w kierunku miejsca twórczych eksperymentów. Odkąd większość studentów podejmuje naukę fotografii bez znajomości procesów analogowych, pracownia daje możliwość nie tylko poznania tych metod, ale często umożliwia studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii – poprzez doświadczenia bliskie rysunkom fotogenicznym Talbota, czy zjawisku camera obscura.

„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała niedawno jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy wydaje się sens stosowania ich współcześnie, prace realizowane w II Pracowni fotografii UAP pokazują, że procesy te mogą stanowić rodzaj nowego doświadczenia – pobudzającego do szerszego myślenia o „zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium, czy badania jego możliwości, w miejsce łatwego naśladownictwa albo stylizacji.

 

Podstawowym zamierzeniem pracowni jest badanie fotografii poprzez bezpośrednie doświadczanie narzędzia oraz procesów zdjęciowych – począwszy od okresu przedfotograficznych sylwetek czy rysunków fotogenicznych, poprzez metody XIX i XX-wieczne, po współczesne ich zastosowania, także z użyciem narzędzi cyfrowych.

Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowo – pokazowy, z udziałem studentów jako dyskutantów i samodzielnych prezenterów wybranych tematów fotograficznych. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z historią i funkcjonowaniem medium, oddziaływaniem poszczególnych metod obrazowania na podejmowane tematy i charakter realizacji. 

Jaroslaw Klupś


Zobacz też:  www.issuu.com/2pfuap