III Pracownia Fotografii

 

 

 

 

 


 

Działania w III Pracowni Fotografii ogniskują się wokół twórczych możliwości różnych form rejestracji obrazu i ich funkcjonowania w dzisiejszych technologiach komunikacyjnych. Technika fotografii traktowana jest jako punkt wyjścia do eksperymentu, pracy nad indywidualnymi rozwiązaniami formalnymi, strukturalnymi i znaczeniowymi rejestracji. Równoległym obszarem działań i analizy jest postinternetowa kondycja sztuki i komunikacji. Dominacja reguł cyberprzestrzeni  wypracowuje dziś szereg odmiennych sposobów obrazowania, uwalniając stopniowo sztukę od medialnego determinizmu.

# Zadajemy dawne pytania starając się znaleźć nowe odpowiedzi. Co widzimy,  gdy patrzymy na fotografię? Jak
materializować/mitologizować postmedialną rzeczywistość?

# Szukamy nowych pytań w działaniu. Zaopatrujemy cybersferę w obrazy  i  wydobywamy z niej (czy to magiczna sztuczka?) nową materialność.

# Uczymy się praktyki koncentracji uwagi i porządkowania znaczeń na styku wielu rzeczywistości.

Wywiad z prof. Piotrem Wołyńskim | Magazyn Fotografia

Katalog z wystawy | TO COŚ | 2013

Katalog z wystawy | CYBER_LAG | 2016