III Pracownia Fotografii

 

 

 

 

 


 

 

Działania w III Pracowni skupione są wokół fotografii i pokrewnych środków rejestracji obrazu jako narzędzi tworzących aktualne doświadczenie sztuki. Fotografia jest obecnie elementem rodzącego się, złożonego z wielu przenikających się nawzajem instrumentów i metod nowego obszaru obrazowania. Zagadnienia proponowane w III Pracowni Fotografii mają na celu rozpoznanie artystycznych możliwości tego obszaru. Zajęcia ogniskują się wokół dialogu pomiędzy autorskim sposobem obrazowania a tradycją obrazowania fotograficznego. Praca ze studentami ma na celu uświadomienie ciągłej ewolucji form w obrębie współczesnej twórczości fotograficznej. W związku z powyższym, podkreśla się potrzebę krytycznego i adaptacyjnego stosunku do tradycji w sztuce. Celem podstawowym pracy podejmowanej przez studentów jest ćwiczenie w samodzielności i odpowiedzialności w stosunku do podejmowanych tematów i form ich realizacji.

 

OPEN CALL!
Ogłaszamy nabór na prace do galerii III Pracowni Fotografii „POLIGON DOŚWIADCZALNY”.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.03.2017 do godz. 23:59 na adres 3pf@uap.edu.pl

17571331_1502210226455680_712542605_o