IV Pracownia Fotografii

 4pracownia

Błędy są drzwiami do odkryć
James Joyce, Ulysses

Im lepszy wynik tym bliżej porażki
Robert Bresson, Notatki o kinematografie

Pokazać coś tak jak widzisz, ale za pośrednictwem maszyny, która nie widzi tak jak ty.
Robert Bresson, Notatki o kinematografie

Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż idzie tłum. Ten kto idzie sam dojdzie w miejsca do których jeszcze nikt nie doszedł.
Albert Einstein