V Pracownia Fotografii

V Pracownia Fotografii zainteresowana jest tym, czego nie widać oraz myśleniem przez patrzenie.


V Photography Studio is interested in what can’t be seen and in thinking by looking.

 

Wybrane prace studentów naszej pracowni: