VI Pracownia Fotografii

6-pracownia

 

 

andrzej.florkowski@uap.edu.pl

anna.kedziora@uap.edu.pl

 

 

Podejmując prace artystyczne w 6 Pracowni Fotografii studenci będą mieli okazję do rozwinięcia dociekliwej i kreatywnej postawy twórczej wykorzystując możliwości estetyczne różnych mediów, dziedzin sztuki i nauki oraz codziennej rzeczywistości.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego proponowanego przez 6 Pracownię Fotografii jest zwrócenie uwagi na istotną rolę różnych etapów procesu twórczego. Proces może być równie ważny jak efekt finalny działań artystycznych. Zachęcamy studentów do obserwacji i analizy dotychczasowych zasad własnego działania, do nazywania swojego modus operandi, poszukiwania ubogacających go inspiracji i wypracowania sposobu pracy najlepszego dla danego projektu. W tym celu studenci zobowiązani są do prowadzenia podczas całego okresu pracy w naszej Pracowni notatnika. Doświadczenie pokazuje, iż takie robocze formy często przekształcają się w pełnowartościową część skończonej pracy.
W ramach programu działań 6 Pracowni Fotografii studenci regularnie otrzymują zadania, które realizują w niewielkich grupach roboczych. Forma warsztatów grupowych sprzyja kreatywnej, intensywnej wymianie idei podczas pracy nad konkretnymi realizacjami. Działania takie ma na celu przygotowanie studentów do działalności zawodowej często opartej o pracę w wyspecjalizowanych zespołach. Studenci uczą się otwartości na współpracę, dzielenia się obowiązkami, zamiany ról w grupie, wypracowywania szybkich rozwiązań w problematycznych sytuacjach.
Zajęcia w 6 Pracowni Fotografii opierają się o wykłady i prezentacje będące punktem wyjściowym dla realizacji projektów indywidualnych studentów oraz o regularne konsultacje tych projektów. W odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie studentów na etapie rozmów o konkretnych realizacjach prac wybierane są zagadnienia technologiczne, które proponowane są w formie zajęć praktycznych.
Prowadzący 6 Pracownię Fotografii czynnie uczestniczą w promocji studentów i absolwentów Katedry Fotografii zapraszając ich do udziału w wystawach krajowych i zagranicznych. Prezentacje swoich osiągnięć podczas wydarzeń takich jak między innymi Biennale Fotografii w Poznaniu, Festiwal TIFF we Wrocławiu, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Miesiąc Fotografii w Berlinie, czy wystawa Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych Poznań Photo Diploma Award w Poznaniu, Lille czy w Paryżu dają naszym studentom i absolwentom realne możliwości zdobywania doświadczenia w rożnych sytuacjach ekspozycyjnych oraz zaprezentowania swoich prac szerokiemu i profesjonalnemu gronu odbiorców.

 

 

Wybrane prace studentów naszej pracowni:


 

Wystawy z udziałem studentów, które zorganizowaliśmy:

 

Interconnections_01 w Poznaniu


 

Interconnections_02 w Zurychu


 

Poznań Photo Diploma Awards 2013


 

Poznań Photo Diploma Awards 2015

Nieskończoność Pomiarów 2015 w Poznaniu