VII Pracownia Fotografii

Zajęcia w Pracowni mają u swoich podstaw następujące zagadnienia:

indywidualność a zbiorowość w kulturze płynności, kultura popularna a przemoc obrazów, pamięć i podświadomość: indywidualna i zbiorowa, relacja tradycji i współczesności, tzw. Trzecia Rzeczywistość (hybryda realności z wirtualnością), obrazy – teksty – przedmioty.

Celem zajęć jest m.in:
– uzyskanie i pogłębienie kompetencji technicznych i estetycznych w zakresie oczekiwanym przez studenta
– rozpoznawanie, uświadomienie uczuć, myśli, emocji, jako immanentnej wartości twórczości artystycznej
– doskonalenie technik realizacyjnych w używaniu i przetwarzaniu obrazu fotograficznego, w dialogu z innymi technikami sztuk plastycznych (grafika, design, zapis elektroniczny, formy przestrzenne, rysunek)
– kształtowanie poprzez dialog, umiejętności formułowania własnych idei artystycznych
– rozpoznanie i zrozumienie zasad dyscypliny i precyzji jako istotnych wartości w sztuce
– praca nad własną drogą twórczą poprzez wypracowanie własnego stylu i języka
– pogłębienie umiejętności samokształcenia

Tematy i zagadnienia proponowane przez prowadzących Pracownię, poprzedzone są wykładami połączonymi z prezentacją dokumentacji video, przezroczy, albumów, pism, katalogów.

Studenci zobowiązani są do przedstawienia efektów pracy nad tematami w postaci szkiców rozpoczętych prac, a na zakończenie semestru skończonych lub wysoce zaawansowanych realizacji. Zajęcia odbywają się formie spotkań seminaryjnych i indywidualnych konsultacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieskrępowany charakter dyskusji nad wybranymi problemami artystycznymi, filozoficznymi, kulturowymi, socjologicznymi i obyczajowymi, wynikającymi z realizowanych tematów.

W miarę zaawansowania i postępów w pracy, studenci indywidualnie wybierają termin konsultacji przy założeniu, że musi to być co najmniej 1 obowiązujących terminów zajęć. Obecność podczas wkładów i pokazów wprowadzających do ćwiczeń lub tematów jest obowiązkowa..

Ocena pracy studenta odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
– twórczego podejścia wobec wybranych tematów i problemów
– oryginalności założeń i rozwiązań artystycznych i technicznych /realizacyjnych/
– umiejętności wyciągania wniosków z wykładów, pokazów, konsultacji i dyskusji
– przedstawiania szkiców rozpoczętych realizacji
– staranności wykonania i stopnia ukończenia prac
– aktywnego uczestnictwa w zajęciach i stopnia zaangażowania w realizowane prace


Wybrane tematy:

Trzeci wymiar fotografii / 2D-3D 

Magda Galas „Relikwiarz” obiekt: fotografie w szkalnych bańkach, poszewka, lightbox

 

Anna Schmidt „Matryce przechowuje się” obiekt: żywica epoksydowa, fotografia

 

Tomasz Suszczyński „Kielecka Szkoła Krajobrazu” haft na fotografii

 

Katarzyna Nowak „ŁADny GUSTav” fotografia na płótnie, haft

 

Radosław Berent „Osiemnaście lat” wytłaczane skaryfikacje na papierze barytowym

 

Katarzyna Bogusz „Bez tytułu” instalacja: tapeta, hubiak pospolity

 

 

Książka Artystyczna:

Dariusz Adamek „No parking”

 

Jenni Ramme „Książka dla obecności”

 

Krystyna Sobiecka-Nawrot „Ukryty erotyzm”

 

Łukasz Radzieta „Książka dla pamięci”

 

Magdalena Kuca „The Grandmothers”