VII Pracownia Fotografii

VII Pracownia Fotografii, pod nazwą Pracownia Fotografii Intermedialnej, powstała w 1989 roku z inicjatywy prof. Stefana Wojneckiego. Asystentem od samego początku jej istnienia był Krzysztof J. Baranowski. W Pracowni realizowano  niekonwencjonalny i unikatowy, w skali nie tylko Polski, program nauczania fotografii, charakteryzujący się łączeniem obrazu fotograficznego z innymi formami wyrazu artystycznego (mediami). M.in. takimi jak rysunek, rzeźba, formy przestrzenne, grafika, malarstwo, design, video.

Od 1998 r., po uzyskaniu tytułu doktora, Krzysztof J. Baranowski prowadzi Pracownię, utrzymując jej intermedialny charakter, jak i innowacyjne rozwiązania w nauczaniu szeroko pojętej sztuki fotografii.

Aktualne, ogólne zagadnienia tworzące program Pracowni to:

relacje sztuki i nauki
– pamięć i podświadomość: indywidualna i zbiorowa
– miejsce jednostki w kulturze i naturze. W tym, w tzw Trzeciej Rzeczywistości (hybrydy realności [fizyczności]  z wirtualnością)
–  kultura popularna a przemoc
Ze szczególnym uwzględnieniem relacji: obraz – przedmiot – tekst

Celem zajęć jest m.in:

– doskonalenie technik realizacyjnych w używaniu i przetwarzaniu obrazu fotograficznego w połączeniu z innymi technikami sztuk wizualnych
– rozpoznawanie i uświadomienie uczuć, myśli, emocji, jako immanentnej wartości twórczości artystycznej
– zapoznanie kulturowych, filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych kontekstów sztuk wizualnych
– praca nad własną drogą twórczą poprzez wypracowanie własnego stylu i języka
– inicjowanie i pogłębianie umiejętności samokształcenia

Tematy i zagadnienia proponowane przez prowadzących Pracownię poprzedzone są wykładami połączonymi z prezentacją dokumentacji (video, przezroczy, albumów, pism, katalogów).

Pośród wielu absolwentek i i absolwentów UAP, którzy zrealizowali w Pracowni dyplomy są m.in.:

Kuba Bąkowski
Paweł Bownik
Tomasz Dobiszewski
Jacek Kołodziejski
Diana Lelonek
Anna Łoskiewicz
Rafał Masłow
Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Marianna Michałowska
Adam Pańczuk
Krzysztof Pijarski
Daniel Rumiancew
Diana Rönnberg

godziny i dni otwarcia pracowni
studia stacjonarne, semestr zimowy 2017-018 r.:
czwartki: 14:30 do 17:30
piątki: 12:45 do 15:45
(najlepiej sprawdzić na aktualnym planie)
studia niestacjonarne, 2017-018 r.:
soboty: naprzemienne godziny
(najlepiej sprawdzić na aktualnym planie)

 


Classes in the studio are based on the following issues:

individuality and collective in the culture of liquidity, popular culture and violence of images, memory and subconsciousness: individual and collective, the relation of tradition and modernity, so called Third Reality (hybrid of reality with virtuality), images – texts – objects.

The aim of the course is:
– gaining and deepening of technical and aesthetic competences within the range expected by the student;
– recognition, realization of feelings, thoughts, emotions, as the immanent value of artistic creativity;
– improvement of imaging techniques in the use and processing of photographic images, in dialogue with other techniques of visual arts (graphics, design, electronic recording, spatial forms, drawing);
– forming the ability to formulate one’s own artistic ideas through dialogue;
– recognizing and understanding the principles of discipline and precision as important values in art;
– work on one’s own creative way by developing own style and language;
– deepening the ability of self-education.

Topics and issues proposed by the lecturers are preceded by lectures combined with the presentation of video documentation, slides, albums, magazines, catalogs.

Students are obliged to present the results of work on topics in the form of drafts of begun projects, and at the end of the semester in final or highly advanced stadiums. The classes take place in the form of seminars and individual consultations, with particular emphasis on the unconstrained nature of discussions on selected artistic, philosophical, cultural, sociological and moral problems resulting from the pursued topics.

With the progresses of work, students are individually selecting the date of the consultation, assuming that it must be at least one of the applicable schedule of classes. Attendance at lectures and introductory lectures for exercises or subjects is mandatory.

Assessment of student work is based on the following criteria:
– creative approach to selected topics and problems,
– the originality of artistic and technical / implementation assumptions and solutions,
– the ability to draw conclusions from lectures, demonstrations, consultations and discussions,
– presenting sketches that have been started,
– the diligence and completion of the work,
– active participation in the classes and on the degree of involvement in the work carried out.


Wybrane tematy:

Trzeci wymiar fotografii / 2D-3D 

Magda Galas „Relikwiarz” obiekt: fotografie w szkalnych bańkach, poszewka, lightbox

 

Anna Schmidt „Matryce przechowuje się” obiekt: żywica epoksydowa, fotografia

 

Tomasz Suszczyński „Kielecka Szkoła Krajobrazu” haft na fotografii

 

Katarzyna Nowak „ŁADny GUSTav” fotografia na płótnie, haft

 

Radosław Berent „Osiemnaście lat” wytłaczane skaryfikacje na papierze barytowym

 

Katarzyna Bogusz „Bez tytułu” instalacja: tapeta, hubiak pospolity

 

Agata Kawecka „Lete” instalacja, lightbox, woda

 

Joanna Czarnota-Mielcarek „Człowiekmaszyna”

 

Książka Artystyczna:

Dariusz Adamek „No parking”

 

Jenni Ramme „Książka dla obecności”

 

Krystyna Sobiecka-Nawrot „Ukryty erotyzm”

 

Łukasz Radzieta „Książka dla pamięci”

 

Magdalena Kuca „The Grandmothers”