Proces | Wystawa prac studentów II Pracowni Fotografii | Kraków

P R O C E S

Katarzyna Bojko-Szymczewska
Edyta Jabłońska
Tobiasz Jankowiak
Magda Kuca
Ka-lun Leung
Jadwiga Subczyńska

Galeria Pauza, 14.07 – 27.08.2016
Finisaż: 27.08.2016, godz. 17:00

Fotografia, jej rozumienie i kontekst nieustannie się zmieniają. W ciagu dekady niemal cała jej technologia sprowadzona została do kilku intuicyjnych gestów, podczas gdy jej obecność w sztuce przybrała na znaczeniu jak nigdy dotąd. Potrzeba lepszego, pełniejszego rozumienia znaczenia fotografii nieustannie popycha jej kolejnych użytkowników do podejmowania pogłębionych studiów w tym obszarze. Dziś – zdaje się, że bardziej niż kiedykolwiek – właśnie ta dociekliwość, a już nie potrzeba opanowania rzemiosła, dominuje wśród studentów fotografii.

Na wystawie w Galerii Pauza studenci i absolwenci II Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego (dawniej ASP) w Poznaniu prezentują prace, mogące prowokować pytania nie tylko o sens studiowania fotografii, ale i o jej kontekst historyczny, sens materializowania jej form, czy jej przyszłe znaczenia. Są wsród nich fotografie w technikach historycznych, kolaże z wykorzystaniem archiwalnych fotografii, obiekty oraz video w rożny sposób odnoszące się m.in, do formalnej strony fotograficznego obrazowania, badawczego potencjału fotografii czy jej metafizycznego

Zygmunt Bauman, mówiąc przed kilkoma laty o roli sztuki, zwrócił uwagę na potrzebę eksperymentowania z obrazem – porównał ją do wspinaczki na górę, która przesłania horyzont i widok na coś, czego nie można dojrzeć. Rezultaty właśnie tego procesu – doświadczania fotografii – zobaczyć można na wystawie sześciorga autorów: Katarzyny Bojko-Szymczewskiej, Edyty Jabłońskiej, Tobiasza Jankowiaka, Magdy Kucy, Ka-luna Leunga i Jadwigi Subczyńskiej.
Jarosław Klupś, 2016