Przegląd końcoworoczny

Uwaga studenci studiów stacjonarnych!

Obowiązkowe Katedralne przeglądy końcoworoczne odbędą się 23 maja w sali 101.

Godzina 10.00 – I rok stacjonarnych studiów licencjackich.
Godzina 13.00 – II rok stacjonarnych studiów licencjackich.
Godzina 15.30 – I rok stacjonarnych studiów magisterskich.
Sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z opiekunami poszczególnych lat.