PRZEGLĄDY SEMESTRALNE

Studenci!

Przeglądy semestralne odbędą się dla poszczególnych roczników następująco:

IL: 18.01 – 8:30
IIL: 18.01 – 12:30
IIIL: 19.01 – 9:30
IM+IIM: 19.01 – 13:00