Re-akcje 4 | Nabór zgłoszeń do wystawy

Termina nadsyłania zgłoszeń | 19.02.2016re-akcje

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Edukacji Artystycznej UAP, Galeria Promocyjna, Galeria Studencka START, Interdyscyplinarne Koło Artystyczno-Naukowe IKAN, ogłasza nabór zgłoszeń do wystawy RE – AKCJE 4.
Ideą wystawy jest tworzenie relacji: artysta – krytyk oraz integracja środowisk uczelnianych w Polsce.
Wystawa ma charakter cykliczny (raz w roku, po zakończeniu semestru zimowego) i ma na celu prezentację dorobku artystycznego z semestru zimowego, roku akademickiego 2015/2016.

Regulamin uczestnictwa | .doc

Zgłoszenia | .doc