REKRUTACJA 2021–2022

TERMINY rejestracji internetowej:

studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie:

studia niestacjonarne I stopnia:

studia stacjonarne II stopnia:

studia niestacjonarne II stopnia:

15 Marca – 16 Czerwca 2021

15 Marca – 5 Lipca 2021

15 Marca – 28 Czerwca 2021

15 Marca – 12 Lipca 2021

STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA
zakres Fotografia i zakres Fotografia Intermedialna

1 ETAP
22.06.2021 – Ocena portfolio i listu motywacyjnego
24.06.2021- Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

2 ETAP (online)
25.06.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna – zakres Fotografia
26.06.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna – zakres Fotografia Intermedialna
02.07.2021 – Ogłoszenie wyników 2 etapu w systemie AkademusSTUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA
05.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna (online)
07.07.2021 – Ogłoszenie wyników


STUDIA NIESTACJONARNE 1 STOPNIA
zakres Fotografia i zakres Fotografia Intermedialna

1 ETAP
08.07.2021 – Ocena portfolio i listu motywacyjnego
10.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus


2 ETAP (online)
12.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres Fotografia Intermedialna
13.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres Fotografia
15.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus


STUDIA NIESTACJONARNE 2 STOPNIA
14.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna (online)
15.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

> kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA (studia I stopnia)

> kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA (studia I stopnia)

> kierunek FOTOGRAFIA (studia II stopnia)

> WYDZIAŁ FOTOGRAFII UAP REKRUTACJA

REKRUTACJA UAP:

Comments are closed