FAQ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:


Jaki jest termin składania dokumentów?

studia stacjonarne: 17 – 19 maja (osobiście ), 17-19 maja 2016 (drogą pocztową)
studia niestacjonarne: do 17-19 maja 2016 (w Dziekanacie st. niestacjonarnych – Pl. Wielkopolski 9, pok. C404)


Czy muszę złożyć podanie osobiście?

Ze względu na częste błędy i braki w dokumentach, sugerujemy dostarczanie ich osobiście. Można je przysłać również pocztą, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 61 853 00 18
Adres:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, 61-746 Poznań
pok. 410, (studia stacjonarne), pok 404 (studia niestacjonarne)


 

Ile lat trwają studia?

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – trzy lata (sześć semestrów).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – dwa lata (cztery semestry).


 

Czy jest różnica między studiami dziennymi i zaocznymi?

Studia dzienne mają charakter regularnych, całotygodniowych zajęć (pn-pt), trwających ok osiem miesięcy z przerwami okolicznościowymi. Studia zaoczne to dwanaście spotkań odbywających się średnio co dwa tygodnie w piątki wieczorem, całe soboty i niedziele do wczesnych godzin popołudniowych, także przez około osiem miesięcy od października do maja. Po każdym semestrze studenci studiów niestacjonarnych spotykają się na dodatkowych zjazdach-plenerach, podczas których odbywają się egzaminy semestralne, przeglądy prac, warsztaty i spotkania autorskie z udziałem wybitnych twórców fotografii.

Oba tryby realizują identyczny program – w przedmiotach kierunkowych (pracownie fotografii i inne przedmioty specjalistyczne) nie ma żadnych różnic. Studenci stacjonarni mają możliwości wyboru w ramach pracowni spoza Katedry Fotografii (np. malarstwa, rysunku, rzeźby i in.). Studentom niestacjonarnym proponuje się spotkania i warsztaty z artystami i teoretykami fotografii nie współpracującymi na stałe z Uczelnią. Studenci obu trybów często mają okazję uczestniczyć razem we wspólnych plenerach i wyjazdach warsztatowych krajowych i zagranicznych. Studenci obu trybów mają te same prawa do stypendiów socjalnych i naukowych.


 

Jak przebiega egzamin wstępny na studia dzienne?

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:  praktycznego fotograficznego (dzień pierwszy) oraz autoprezentacji z komentarzem wykonanych prac i przyniesionej teczki prac własnych kandydata (dzień drugi).


 

Czy mam zabrać aparat fotograficzny?

Tak, jeśli zdajesz na studia stacjonarne. Podczas etapu kierunkowego kandydaci pracują przyniesionymi aparatami cyfrowymi.


 

Na czym polega egzamin wstępny na studia niestacjonarne?

Sprawdzian kwalifikacyjny ma charakter przeglądu przeniesionych przez kandydata prac fotograficznych, a w przypadku studiów drugiego stopnia – także dyplomu licencjackiego lub jego dokumentacji. Istotną jego częścią jest autoprezentacja kandydata zawierająca omówienie przeniesionych prac.


 

Ile zdjęć pokazać na sprawdzianie kwalifikacyjnym?

Teczka może składać się maksymalnie z 20 prac, gdzie cykle/zestawy zdjęć traktowane są jako pojedyncze prace. Weźcie pod uwagę jakość i możliwości skomentowania ich – czasami mniej znaczy więcej!


 

O co zapyta mnie Komisja?

O tzw. autoprezentację, zawierającą komentarz dotyczący prezentowanych prac, zainteresowania kandydata w obszarze szeroko rozumianej sztuki itp..


 

Jakie przedmioty na świadectwie maturalnym są najwyżej punktowane ?

Oceny na świadectwie nie mają większego znaczenia. Interesują nas Wasza wrażliwość, kreatywność, zainteresowania, a nade wszystko Wasze fotografie i rozmowa o nich!


 

Ile kosztuje rok akademicki na studiach niestacjonarnych?

W roku akademickim 2016/17 odpłatność za studia wynosiła 6900 zł za oba semestry, płatne w czterech ratach po 1725 zł średnio co 2-3 miesiące. W roku 2017/18 planujemy pozostawić wysokość czesnego na podobnym poziomie.


POWRÓT DO INFORMACJI O REKRUTACJI