Kilka słów o Katedrze Fotografii

Historia fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym sięga początków istnienia uczelni – roku 1919, kiedy jako pierwszy w Polsce powstał tutaj Wydział Fotografii Artystycznej. Ta wybiegająca w przyszłość idea jednego z twórców szkoły, Bronisława Preibischa, idea nauczania fotografii jako samodzielnej dziedziny sztuki – wówczas obok malarstwa, grafiki i rzeźby – znalazła zdeterminowanego kontynuatora w osobie Stefana Wojneckiego, dzięki któremu powstały pierwsze w Polsce studia wyższe w specjalności fotografia.

Katedra Fotografii jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP. Skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działa na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i nowymi mediami. Jej pracownicy są organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. Uczestniczą oraz są pomysłodawcami szeregu sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii. Od 1991 roku, z inicjatywy profesora Stefana Wojneckiego, Katedra Fotografii organizuje Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne PROFILE będące przeglądem aktualnych tendencji w nauczaniu fotografii na świecie, a od roku 2011 organizuje Poznań Photo Diploma Award – międzynarodowy przegląd dyplomów w zakresie fotografii. Studenci fotografii UAP redagują Magazyn COMO, uczestniczą w plenerach, warsztatach i wystawach o międzynarodowym zasięgu, regularnie uczestniczą w gościnnych spotkaniach z najlepszymi artystami posługującymi się fotografią i mediami pokrewnymi (w minionych latach byli to m.in. Kuba Bąkowski, France Scully Osterman, Jesseca Ferguson, Agnieszka Rayss, Hubert Czerepok, Zbigniew Libera, Paweł Bownik).

Środowisko artystów i teoretyków związane z Katedrą prowadzi nauczanie na dwustopniowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fotografia oraz wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie. Od czterech lat, na poziomie I i II stopnia, fotografię w UAP studiują także studenci-obcokrajowcy. Uczelnia uczestniczy w programie ERASMUS. Wielu absolwentów UAP (wcześniej ASP) to dziś artyści o ugruntowanej pozycji, znani fotografowie, cenieni kuratorzy, teoretycy i dydaktycy fotografii. Dzięki nim i szerokiej współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami czy festiwalami fotografii, poznańska szkoła sztuki-fotografii jest dobrze rozpoznawalna w kraju i na świecie.