REKRUTACJA 2018

Fotografia studia stacjonarne II stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia od 20.07 do 12.09.2018

sprawdzian kwalifikacyjny: 21.09.2018 (od 9.00)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/


Fotografia studia niestacjonarne I stopnia:

(specjalność: Fotografia, specjalność: Fotografia Edytorska):

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne I stopnia od 20.07 do 16.09.2018
sprawdzian kwalifikacyjny:
22.09.2018 (od 10.00)

http://uap.edu.pl/dla- kandydata/ii-nabor/fotografia- studia-niestacjonarne-i- stopnia/

Fotografia studia niestacjonarne II stopnia:

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne II stopnia od 20.07 do 16.09.2018
sprawdzian kwalifikacyjny:
22.09.2018 (od 10.00)

http://uap.edu.pl/dla- kandydata/ii-nabor/fotografia- studia-niestacjonarne-ii- stopnia/


Sprawdzian kierunkowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych – do 25 prac (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii lub innych elementów), ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej. Kandydat może dodatkowo zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

STUDIA NIESTACJONARNE informacje ogólne i rekrutacja do pobrania:

2018 studia niestacjonarne INFORMATOR i rekrutacja_drugi nabor