STANY POŚREDNIE – WYSTAWA

Artyści biorący udział w wystawie: Wojciech Bruszewski, Sławomir Decyk, Jakub Jasiukiewicz, Leszek Knaflewski, Daniel Koniusz, Zbyszko Trzeciakowski, Stefan Wojnecki, Piotr Wołyński

Otwarcie: piątek, 12 grudnia 2014, godz. 12.00

Galeria Akademicka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Znanieckiego, ul. Szamarzewskiego 89

Stany pośrednie, szósta edycja wystawy Kolekcji UAP, przedstawia realizacje artystów, którzy w swoich poszukiwaniach korzystają z różnego rodzaju rejestracyjnego instrumentarium technicznego – od własnej fotografii poprzez obrazy satelitarne po urządzenia rejestrujące drgania skorupy ziemskiej. Aktywność prezentowanych autorów na polu sztuki najtrafniej określić można jako realizację postawy badawczej. Na potrzeby własnych doświadczeń modyfikują gotowe technologie bądź konstruują własne, nieistniejące do tej pory urządzenia techniczne i elektroniczne. Czasami ma to wymiar konkretny, praca artysty zbliża się do pracy konstruktora-wynalazcy, a sztuka uprawiana w ten sposób nabiera z pozoru walorów praktycznej wynalazczości. Innymi razy praca artysty oparta jest na założeniach całkowicie rozmijającymi się z możliwościami rzeczywistej konstrukcji, z premedytacją pozostając w obszarze czystej spekulacji, bytów niemożliwych i utopii.

Artyści biorący udział w wystawie: Wojciech Bruszewski, Sławomir Decyk, Jakub Jasiukiewicz, Leszek Knaflewski, Daniel Koniusz, Zbyszko Trzeciakowski, Stefan Wojnecki, Piotr Wołyński

 

Takie postawy i strategie artystów nie faworyzują efektu finalnego, zwieńczenia pracy w postaci konkretnego, skończonego wytworu. Bardziej istotne są tutaj tytułowe stany pośrednie, obszar pomiędzy ideą a końcową realizacją. Ta ostatnia nabiera często podrzędnego, względem drogi, jaka przebył artysta, statusu. Jest zaledwie sprawdzianem wypracowanych idei, a przedstawiana w oderwaniu od procesu, który do owej finalnej realizacji doprowadził staje się trudno zrozumiała. W związku z tym, artyści prezentowani na wystawie musieli wypracować szereg własnych strategii umożliwiających przedstawienie najważniejszych momentów ich twórczości. Ujawnienie obszaru pomiędzy zamysłem artysty a skończoną realizacją oraz pokazanie różnych metod, którymi posługują się autorzy po to, by zakomunikować istotne wartości tego typu doświadczenia, stanowiło istotne kryterium doboru artystów przedstawionych na wystawie.

Prezentowani autorzy należą do przynajmniej trzech pokoleń twórców intensywnie zajmujących się poznawczymi aspektami sztuki. Najwcześniejsze prace prezentowane na wystawie pochodzą z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku (Stefan Wojnecki), najnowsze pochodzą z ostatnich lat (Daniel Koniusz, Jakub Jasiukiewicz). Ten ponad pięćdziesięcioletni okres, choć z konieczności wybiórczy i zaledwie przykładowy, jest świadectwem żywotności i wagi postaw badawczych na obszarze współczesnej sztuki.

Koncepcja wystawy: Piotr Wołyński

 

Otwarcie: piątek, 12 grudnia 2014, godz. 12.00

Miejsce wystawy:

Galeria Akademicka na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Znanieckiego, ul. Szamarzewskiego 89

Wystawa czynna: 12.12.2014 – 27.04.2015 

 

Opis prac w kolejności:

Wojciech Bruszewski, Gramofon, 1981

Stefan Wojnecki, Pod powierzchnią, 1958

Zbyszko Trzeciakowski, Myszki, 1992

Jakub Jasiukiewicz, Nibirki, 2012

Leszek Knaflewski, Poznań Miastem Sztuki, 2010

Piotr Wołyński, Mimoformy I, 1999

Daniel Koniusz, Hipicentrum, 2013

 

 

01_Wojciech_Bruszewski_Gramofon__382_1 *Ű$Ľ *Ű$Ľ 04_Jakub_Jasiukiewicz_Nibirki_1 *Ű$Ľ *Ű$Ľ 07_Daniel_Koniusz_Hipocentrum_2013

Mig2

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *