Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii

spotkanie promujące publikację połączone ze spotkaniem autorskim z Artystą | 10 grudnia 2015  17:00
| Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego w PoznaniuW związku z wydaniem publikacji „Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii” Fundacja 9/11 Art Space zaprasza na spotkanie promujące publikację połączone ze spotkaniem autorskim z Artystą.

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii – spotkanie i publikacja

Spotkanie promujące publikację połączone ze spotkaniem autorskim z Artystą 
Wyższa Szkolła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu, ul. 27 grudnia 17/19
(budynek Domar) sala nr 302 na III piętrze w czwartek 10 grudnia 2015 o godz. 17:00
ZPAF jest jednym z partnerów medialnych publikacji Fundacji 9/11 Art Space

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii 
data wydania: grudzień 2015
publikacja monograficzna
wydawca: Fundacja 9/11 Art Space
teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska
redakcja: Magdalena Piłakowska
tłumaczenie: Szymon Nowak
fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty
dofinansowano ze środków Miasta Poznania
patronat medialny: Artinfo.pl, Fotografia Kolekcjonerska, Szum, ZPAF, Magenta

Publikacja poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego została pomyślana jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty.
Publikacja ukazując całe spektrum działalności i zainteresowań poznańskiego fotografa, skupia się na początku drogi twórczej fotografa, który studiując fizykę, zainteresował się aspektem techniczno-naukowym fotografii.
Wydawnictwo o twórczości Wojneckiego, z naciskiem na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte w działalności artysty, zajmuje się problemem poszukiwania fizycznych uwarunkowań widzenia fotograficznego oraz wprowadzonym przez artystę pojęciem obrazu impulsograficznego.
Książka stanowi opracowanie naukowo-popularyzatorskie, dostarczając niezwykle cennego materiału źródłowego, obejmującego liczne reprodukcje niepublikowanych dzieł tego twórcy, a także co ważne jego teksty teoretyczne.
Publikacja przypomina również postać Wojneckiego teoretyka, animatora życia kulturalnego i organizatora niezliczonej liczby wystaw (fotograf był m. in. inicjatorem Biennale Fotografii w Poznaniu).
Stefan Wojnecki, jeden z najważniejszych pionierów polskiej współczesnej fotografii, reprezentuje myślenie całkowicie oryginalne w polskiej i światowej teorii obrazu. Należy do grupy wybitnych polskich artystów-teoretyków, takich jak Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zbyszko Trzeciakowski czy – z innej nieco perspektywy – Jan Berdyszak, których interesowała idea medium, a dopiero poprzez tę ideę jawić się mogła jakakolwiek społeczna realność, reprezentowana przez obraz.
Twórczość jest tu rozumiana w sposób całkowicie autonomiczny, jako metarefleksja nad samym medium, a nie opowieść o świecie pokazywanym w obrazach. Wojnecki w twórczości artystycznej i teoretycznej zajmuje się w dużej mierze językiem fotografii i jego relacją tak do odniesień przedmiotowych, jak i do innych mediów, a także percepcyjnymi możliwościami ludzkiego umysłu. Interesuje go to, jak przebiega proces postrzegania rzeczywistości, jak ją rozpoznajemy, pamiętamy i przez to jak komunikujemy się z innymi.

Stefan Wojnecki
Ukończył fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Artysta fotografii eksperymentalnej zaliczany do neoawangardy, animator i teoretyk fotografii. Jego postać związana jest z pojęciami fotografii intermedialnej i postmedialnej. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, od 1956 r. brał udział w około stu wystawach zbiorowych, w tym w prestiżowych prezentacjach w kraju i za granicą.
W rankingu najlepszych od 1989 r. wystaw poznańskich artystów, jego wystawa retrospektywna„Pęknięcia – ku symulacji” z 1999 r. znalazła się w pierwszej dziesiątce. Autor licznych wypowiedzi teoretycznych związanych z fotografią, w tym skryptu „Moja teoria fotografii”.
Kurator kilkudziesięciu ważkich wystaw, sympozjów i warsztatów, również o zasięgu międzynarodowym. Inicjator studiów wyższych na kierunku fotografii w polskim szkolnictwie artystycznym. Od 1978 r. pracuje w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawniej PWSSP i ASP). Obecnie kierownik Pracowni Fotografii Komputerowej w tejże uczelni. Otrzymał szereg wyróżnień, nagród i mających dużą wagę odznaczeń, w tym międzynarodowych. Laureat m. in. medalu Scholae Bene Merito Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Obecnie w składzie Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Jego sylwetka twórcza opisana została w licznych tekstach, w tym wysokiej rangi wydawnictwach biograficznych, jak „Contemporary Photographers”, „Who`s Who in the World” czy „Złota Księga Nauki Polskiej 2006 – Naukowcy Zjednoczonej Europy”.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1971 roku, niezwykle zasłużony w jego działalności.


autor - projekt autor- wykonanie

ZG_ZPAF mstWwa cookies

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2015
o godz. 17:00
w Wyższej Szkole Języków Obcych im. S. B. Lindego
w Poznaniu
przy ul. 27 grudnia 17/19 (budynek DOMAR)
w sali nr 302 na III piętrze.