Warsztaty w ramach Drzwi Otwartych

Serdecznie zapraszamy na udział w warsztatach w ramach Drzwi Otwartych UAP!

Jest to świetna okazja do opanowania nowych technik związanych z fotografią, jak również możliwość bliższego zapoznania się z naszą Katedrą.

Dodatkowo zapraszamy na otwarte przeglądy portfolio!

Zapisy oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://uap.edu.pl/rekrutacja/drzwi-otwarte/
oraz: http://fotografia.uap.edu.pl/rekrutacja/

O WARSZTATACH:

Fotografia w animacji – prow. mgr Mateusz Sadowski
Uczestnicy warsztatów wykonają wspólnie serię fotografii, zapoznając się z podstawowymi technikami animacji poklatkowej. Pierwsza część odbędzie się w studio, gdzie zostaną wykonane zdjęcia. W drugiej części przejdziemy do sali komputerowej, gdzie zaprezentowany zostanie prosty montaż filmu animowanego. Każdy z uczestników otrzyma krótki film będący rezultatem warsztatów.
Sobota, 24.03, godz. 13.00 – 15.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.111 i B.106 (studio i pracownia komputerowa)


Każdy aparat to całkiem inny świat – prow. dr Michał Bugalski.
Warsztaty dotyczyć będą wpływu narzędzi fotograficznych na zdjęcia. Uczestnicy poznają przykłady oraz specyfikę aparatów mało, średnio i wielkoformatowych.
Sobota, 24.03, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)
Sobota, 14.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)


 Fotografia po internecie – prow. mgr Agnieszka Antkowiak
Warsztaty postinternetowych praktyk fotograficznych, obejmujące zagadnienia takie jak: kuratorowanie przestrzeni internetowej, obraz fotograficzny w sieci, smartfon jako narzędzie artystyczne. Podczas warsztatów uczestnicy korzystać będą z pracowni komputerowej oraz własnych smartfonów. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie smartfonów i ładowarek.
Sobota, 14.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sala B.106 (pracownia komputerowa)


 Fotografia bez światła – prow. dr Janusz Oleksa
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych – eksperymenty z długimi czasami naświetlania, zdjęcia nocne, wielokrotne ekspozycje, rejestracja ruchu, efekty specjalne. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie aparatów i latarek.
Środa, 25.04, godz. 17.30 – 19.45, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)


 Jak zbudowana jest książ ka – prow. mgr Marcin Czerkasow
Podczas prezentacji w Bibliotece Katedry Fotografii omówione i przedstawione zostaną procesy prowadzące do powstania książki w jej fizycznej formie: skład, druk oraz oprawa introligatorska. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z prostymi czynnościami, materiałami i narzędziami introligatorskimi. Będą również mogli oprawić swój własny notes.
Środa, 25.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii)