Wykład prof. Piotra Wołyńskiego w C.K. Zamek

Zapraszamy na wykład prof. Piotra Wołyńskiego FOTOGRAFIA – PARADOKS POZNAWCZY
Zapraszamy na wykład prof. Piotra Wołyńskiego FOTOGRAFIA – PARADOKS POZNAWCZY
CK ZAMEK
czwartek, 7.05. g. 18.30 / Hol Balkonowy  / wstęp wolny
Wykład dotyczy poznawczych aspektów sztuki-fotografii, roli narzędzi, „instrumentarium” tworzonego przez artystę oraz statusu finalnego efektu jego pracy.  Integralną częścią wykładu będzie pokaz – prezentacja twórczości najważniejszych postaci,  tworzących specyfikę poznańskiego środowiska fotograficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.