Andrzej P. Florkowski

prof. zw. | prof. zw. UAP

Kierownik VI Pracowni Fotografii, Katedra Fotografii, Wydział Komunikacji Multimedialnej.

kontakt: andrzej.florkowski(at)uap.edu.pl

Członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,
historyk sztuki, promotor około stu prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich.
Autor szeregu wystaw indywidualnych, kurator wielu wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Fotografuje od wczesnych lat 60. działając na polu fotografii kreacyjnej i dokumentalnej.
Jego prace reprezentowane są w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych tak
krajowych jak i zagranicznych. Animator promocji twórczości młodych artystów.
Inicjator i organizator Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych
Poznań Photo Diploma Award w 2011 roku. Inicjator i współorganizator pierwszej z dorocznych wystaw dyplomów Nieoczywiste w 2004 roku. Nominujący w konkursie Prix Pictet.