Piotr Wołyński

prof. zw. | prof. zw. UAP

Kierownik III Pracowni Fotografii, Katedra Fotografii, Wydział Komunikacji Multimedialnej. 

kontakt: wolynski(at)uap.edu.pl

Piotr Wołyński (ur. w 1959 roku w Poznaniu), artysta wizualny, od końca lat 70. zajmuje się fotografią kreacyjną. Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce oraz inicjuje i organizuje wystawy, konferencje i inne przedsięwzięcia artystyczne. Od 1985 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu; początkowo jako asystent w pracowni prof. Stefana Wojneckiego, od lat dziewięćdziesiątych prowadzi własną pracownię. W 2002 uzyskał tytuł profesora.

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych. Ważniejsze wystawy indywidualne: Fotografie, Galeria FF, Łódź, 1992; Przejrzystość, Galeria FF, Łódź, 1994; Apotropeje, BWA Wrocław, 2003; Ausgewählte Fotographien, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Niemcy), 2005; Formy i mimoformy, Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2008; W cztery oczy, Galeria PF, Poznań, 2009, Jak podłączysz…, Galeria Rotunda, Poznań, 2011; Oddalenie (prace z lat 2009 – 2012), Galeria FF, Łódź, 2012; Oddalenie, galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013.

Wybrane prace: