Zapraszamy na wystawę Agnieszki Talańskiej

Bardzo miło jest nam zaprosić na wystawę, na której Agnieszka Talańska pokaże pracę, ktora powstała w V pracowni fotografii. DOBROZŁO znalazło się wśrod wystaw Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą.

28.10.16r. piątek

16:30

Studio fotograficzne SMOK

więcej informacji:

http://www.labirynt.slubice.eu/index.html

http://www.labirynt.slubice.eu/dobro-zlo.html

http://www.labirynt.slubice.eu/program.html

https://www.facebook.com/labirynt.festiwalnowejsztuki/?hc_ref=PAGES_TIMELINE