Zapraszamy naszych absolwentów do współpracy nad publikacją

Przygotowujemy publikację, która w szerszym zakresie prezentować będzie postawy absolwentów kierunku.

 

Szanowni Państwo,

 

W 2015 roku Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu obchodzi 25 rocznicę otwarcia kierunku fotografia. Cykl wydarzeń jubileuszowych został rozpoczęty w ubiegłym roku wystawą „Wracając do źródeł”, w której wzięło udział 12 artystów wywodzących się z poznańskiej Uczelni. Obecnie przygotowujemy publikację, która w szerszym zakresie prezentować będzie postawy absolwentów kierunku. Zapraszamy Państwa do udziału w przygotowywaniu książki prosząc o krótkie wypowiedzi, mogą być formy tekstowe, tekstowo-wizualne, interesują też nas materiały dokumentalne opatrzone Państwa komentarzem.

Nie oczekujemy na typowe opowieści wspomnieniowe, a raczej na intuicyjne reakcje odnoszące się do takich haseł jak:

> SPOTKANIE – wpływ spotkaniowych podczas studiów osobowości, autorytetów, kolegów i przyjaciół na mój świat osobisty

> POSZUKIWANIE – czas studiów okresem wzmożonych doświadczeń

> ODKRYWANIE – wpływ dokonanych odkryć na to kim jestem teraz

> FERMENT – doświadczenia twórczego „fermentu” podczas studiów

> UNIKATOWOŚĆ – wyjątkowość miejsca i czasu jakim były studia.

> WŁASNE MIEJSCE – Twój czas, Twoje miejsce tu i teraz.

Bądź inne emocje, odczucia, stany wyjątkowe, którymi zechcą się Państwo z nami podzielić. Państwa wypowiedzi i materiały zostaną opublikowane w jubileuszowym wydawnictwie (wszyscy autorzy otrzymają egzemplarz autorski). Będziemy wdzięczni za przesłanie materiałów do końca kwietnia b.r. Materiały prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Katedry Fotografii UAP fotografia@uap.edu.pl  w temacie listu prosimy podać „wydawnictwo absolwentów”

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Pomysłodawcy książki:

Marianna Michałowska

Anita Lipiec

Piotr Wołyński