2 PRACOWNIA FOTOGRAFII
2020.
DOMINIK AUGUSTYNIAK
JOLANTA BALICKA
MICHALINA BANASIK
DARIA BIELENKOV
KATARZYNA BRONOWICKA
DANIEL DĄBROWSKI
MAGDA DYCHTO
PATRYCJA FILARSKA
ALEXANDRE ISMAIL
MAJA KACZMARZYK
JAKUB
KACZUK-KUZIAK
JULKA KOŁODZIEJCZYK
TADEUSZ KORACH
MAJA KORCZYŃSKA
ROZALIA KWIATKOWSKA
MICHAŁ LEŚNIOWSKI
GABRIELA MARCINIAK
IZABELA MORDAWSKA
LENA PEPLIŃSKA
MARIANNA PRANGE
PATRYCJA PRZEDWOJSKA
LAURA RADZEWICZ
MARIA SANAK
FRANCISZEK SZYMAN
PAMELA TOMCZYK
MARIUSZ URBAŃSKI
ALEKSANDRA ŻALIŃSKA
SUPERVISORS:
DR JAROSŁAW KLUPŚ
MGR KAMILA KOBIERZYŃSKA
 
00:00 Maja Kaczmarzyk
00:06 Jakub Kaczuk-Kuziak
00:11 Dominik Augustyniak
00:21 Franciszek Szyman
00:26 Lena Peplińska
00:29 Julka Kołodziejczyk
00:45 Rozalia Kwiatkowska
00:47 Jolanta Balicka
00:52 Jakub Kaczuk-Kuziak
01:09 Maja Korczyńska
01:10 Dominik Augustyniak
01:14 Daniel Dąbrowski
01:24 Aleksandra Żalicka
01:37 Rozalia Kwiatkowska
01:50 Lena Peplińska
01:58 Aleksandra Żalińska
02:07 Daria Bielienkov
02:09 Michalina Banasik
02:16 Daniel Dąbrowski
MAGDALENA DYCHTO

All The Pieces Fit Together
 
KATARZYNA BRONOWICKA
Niemoje

photobook, 15 x 21cm, 56 pages
 
PATRYCJA FILARSKA
Sweet Home Alabama

photobook, 14 x 20cm, 40 pages
ALEXANDRE ISMAIL
EGO

photobook, 30 x 40cm, 60 pages
JULKA KOŁODZIEJCZYK
Liar Paradox

photobook, 14 x 20cm, 58 pages
TADEUSZ KORACH
Raport

photobook, 30 x 40cm, 54 pages
MICHAŁ LEŚNIOWSKI
Plastikowe perły od Bułgarów

photobook, 10 x 15cm, 76 pages
GABRIELA MARCINIAK
31275

photobook, 22 x 37cm, 292 pages
IZABELA MORDAWSKA
Streets, Friends And Christmas Trees
PATRYCJA PRZEDWOJSKA
All The Things
You’ve Never Wanted
To See Again

 
MARIA SANAK
Wandering Planet
LAURA RADZEWICZ
The Uncompleted Poetry

photobook, 12 x 19cm, 140 pages

MARIUSZ URBAŃSKI
Degradacja kwiatów

photobook, 50 x 70cm, 10 pages

PAMELA TOMCZYK
Kraina czarów

photobook, 13 x 17cm, 45 pages

 
FRANCISZEK SZYMAN
Luminescence

site specific, video documentation

WEB DESIGN: MARCIN CZERKASOW