Agnieszka Gotowała — Jestem swoim domem (7.11.2019-17.01.2020)

W listopadzie galeria Miejsce przy Miejscu 14 zaprasza na wystawę fotografii Agnieszki Gotowały Jestem swoim domem.

W pracy nad prezentowanym cyklem artystka połączyła różne ścieżki swojej praktyki. Z jednej strony, doświadczenie pracy z ciałem, performansem i tańcem, z drugiej strony praktykę fotograficzną skupioną na naturze i emocjonalnym aspekcie krajobrazu.

Fotografie są wynikiem działań, które inicjowała i którym się poddawała. Jednocześnie stanowią ramy, w których działania te mogły być podejmowane.

Wędrówki po odludnych terenach, doświadczenie zimna, nagości i samotności to kluczowe składowe procesu uruchomionego przez fotografkę. Powstałe zdjęcia są jego zapisem, rejestracją zmiany. Wyrazem fascynacji naturą i doświadczaniem jej na wielu poziomach, w szczególności na poziomie sensualnym. Procesem scalania się z pierwotnym środowiskiem człowieka, który skutkuje ukojeniem. Docieraniem do metaforycznego domu, którym sami dla siebie jesteśmy.
Nie wiem do końca z czego to wynika, ale już jako dziecko bardzo dużo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród drzew, wśród natury. Tam uciekałam. I tam czułam się dobrze. Naturę traktuję jak mój pierwotny dom. Jak wchodzę do lasu to czuję siebie. Nie czułam się tak nigdy wśród ludzi. – mówi Agnieszka Gotowała o przebiegu powstawania prac prezentowanych na wystawie Jestem swoim domem.

Istotnym elementem wystawy jest intymny i surowy tekst napisany przez artystkę. Jest nie tylko komentarzem do zdjęć, ale równorzędnym im dziełem.


Agnieszka Gotowała  – urodzona w 1986 roku we Wrocławiu. Ukończyła Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Fizykę Techniczną na Politechnice Wrocławskiej.Artystka multidyscyplinarna, pracuje w obszarze sztuk wizualnych i performance. W swojej twórczości koncentruje się na procesach poszukiwań, doświadczania i transformacji w obszarach związanych ze stanami człowieka oraz natury, jak i pamięcią i tożsamością w nich zawartą. Swoje prace prezentuje i publikuje w kraju i zagranicą.

www.agnieszkagotowala.com

Galeria Miejsce przy Miejscu 14 zaprasza na autorskie oprowadzanie po wystawie Jestem swoim domem Agnieszki Gotowały.

16 listopada o godzinie 15 odbędzie się oprowadzanie autorskie po wystawie. Podczas oprowadzania artystka opowie o pierwszej odsłonie realizowanego przez kilka ostatnich lat projektu fotograficznego, który stał się osobistym zapisem jej doświadczeń i częścią procesu poszukiwania swego wewnętrznego domu.

Comments are closed