BOOKi 2017

HOME   |   2018    |    2021

BOOKi

24.11 – 2.12.2017
Galeria SKALA, ul. Święty Marcin 49a, Poznań
otwarcie: 24 listopada, 18:00

Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu organizuje międzynarodowy przegląd książek fotograficznych, studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wystawa BOOKI w Galerii SKALA zaprezentuje najnowsze, zrealizowane w ostatnich dwóch latach, publikacje autorskie studentów i absolwentów uczelni z Anglii, Norwegii, Niemiec, Czech i Słowacji. Wśród dziesiątek wydawnictw, wybranych przez naszych partnerów, znajdą się unikalne i często nieprezentowane dotąd szerszej publiczności, oparte o fotografie, książki autorskie, ziny, zeszyty, itp.
W bieżącym roku Katedra Fotografii UAP utworzyła nową specjalność wydawniczą (fotografia edytorska), realizowaną na kierunku fotografia. Wystawa w Galerii SKALA jest próbą zbudowania międzynarodowej sieci uczelni partnerskich, służącej wymianie doświadczeń, współpracy studentów i pedagogów.
Wystawie towarzyszyć będą warsztaty, spotkanie w Bibliotece Katedry Fotografii, a także dyskusja na temat znaczenia i funkcjonowania papierowych publikacji oraz kształcenia specjalistycznego w zakresie wydawnictw fotograficznych.
Jarosław Klupś & Honza Zamojski
The Department of Photography of University of the Arts in Poznan organizes an international overview of photographic books by students and graduates of art colleges. The BOOKI exhibition in the SKALA Gallery presents the latest publications of students and graduates from England, Norway, Germany, the Czech Republic and Slovakia realized in the last two years. Among the dozens of publications selected by our partners, there will be unique and often unreleased for broader audiences author’s books, zines, notebooks, etc., based on photographs.
In this year, The Department of Photography UAP has created a new publishing specialty (editorial photography), realized in the field of photography. The exhibition at the SKALA Gallery is an attempt to build an international network of partner universities to exchange experiences, collaboration of students and educators.
The exhibition will be accompanied by workshops, a meeting at the Library of the Department of Photography, as well as a discussion on the importance and functioning of paper publications and specialist education in the field of photographic publications.
Jarosław Klupś & Honza Zamojski
Uczelnie uczestniczące w wystawie /
universities participating in the exhibition:
Kunsthøgskolen, Oslo
London South Bank UniversitySchool of Arts and Creative Industries
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wyboru książek dokonali /
the selection of books was made by:
Victoria Rowena BrowneKunsthøgskolen, Oslo
Paula Roush London South Bank University
Olja Triaška Stefanović – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Vladimír Birgus – Institut tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě
Linn SchröderHochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg
Jarosław Klupś – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Festiwal książek fotograficznych XPRINT: pix.house/xprint2017
Booki. Press—ENG
Booki.Press—PL
PHOTOS: Zachar Szerstobitow
WEB DESIGN: Marcin Czerkasow