pl / eng

Historia fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym sięga początków istnienia uczelni - roku 1919, kiedy jako pierwszy w Polsce powstał tutaj Wydział Fotografii Artystycznej. Ta wybiegająca w przyszłość idea jednego z twórców szkoły, Bronisława Preibischa, idea nauczania fotografii jako samodzielnej dziedziny sztuki - wówczas obok malarstwa, grafiki i rzeźby - znalazła zdeterminowanego kontynuatora w osobie Stefana Wojneckiego, dzięki któremu powstały pierwsze w Polsce studia wyższe w specjalności fotografia.


Wielu absolwentów UAP (wcześniej Akademii Sztuk Pięknych) to dziś artyści o ugruntowanej pozycji, znani fotografowie, cenieni kuratorzy, teoretycy i dydaktycy fotografii. Dzięki nim i szerokiej współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami czy festiwalami fotografii, rośnie międzynarodowa pozycja poznańskiej szkoły sztuki-fotografii. Od 2010 roku Uczelnia prowadzi w zakresie fotografii równoległy tok studiów dla obcokrajowców.


Zainteresowanie fotografią w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym oraz aktywnością jego studentów i absolwentów sprawiają, że realizowane tutaj prace wymagają dodatkowych form prezentacji. Z takiej potrzeby, a także z poczucia ulotności wielu interesujących działań studentów, powstał magazyn Como. Liczymy, że zaciekawi on wszystkich zainteresowanych współczesną, "młodą" sztuką-fotografii. Czasopismo, w założeniu redagowane przez samych studentów, promować ma prace, realizowane podczas studiów w UAP (szczególnie te najliczniejsze - semestralne, rzadziej prezentowane poza Uczelnią) oraz nowe, aktualne prace naszych absolwentów. Ponadto w magazynie znajdą się także prezentacje autorów ze współpracujących z naszym Uniwersytetem uczelni zagranicznych.

Jarosław Klupś

Redaktor Prowadzący

wrzesień 2011

Nad dotychczasowymi wydaniami COMO pracowali: Maciej Bogunia, Katarzyna Borelowska, Mateusz Drabent, Joanna Francuzik, Diana Lelonek, Taylor Oyer, Anna Walterowicz (Podlejska), Grzegorz Stefański i Magdalena Żołędź. Kolejne przygotowują m.in. Justyna Dryl, Izabela Jastrzębska, Kamila Kobierzyńska i Michał Sierakowski. Redaktorem prowadzącym jest ad. Jarosław Klupś.


Od 2014 roku opiekę nad magazynem przejęło Koło Naukowe Studentów Fotografii.