Daniel Weiss wśród laureatów TIFF OPEN 2020 „Procesy”

W ramach tegorocznego konkursu TIFF Open w ramach TIFF Festival 2020 laureatem został student naszej Katedry, Daniel Weiss.

W tym roku zgłosiło się ponad 360 osób i kolektywów, głównie z Polski, ale również z zagranicy. Niektórzy zgłosili więcej niż jeden projekt.

Jury w składzie: Maciej Bujko, Paulina Anna Galanciak, Casper Grey, Agata Połeć oraz Kama Wróbel wybrało 4 laureatów:

— Marta Bogdańska
— Justyna Górniak
— Barbara Gryka
— Daniel Weiss

Do każdego z laureatów przypisany zostanie kurator_ka do współpracy, aby przygotować wyróżnione projekty w formie wystawy w przestrzeniach w podwórku ulicy Ruskiej 46a we Wrocławiu, gdzie w tym roku będzie miał miejsce festiwal.

Dodatkowo Jury wybrało 15 projektów, które pokazane zostaną w formie slideshow’u podczas tegorocznego festiwalu. Wśród wyróżnionych autorów znaleźli się: Noemi Comi, Ewa Doroszenko, Maksim Finogeev, Ilias Georgiadis, Xue Jiang, Katerina Kouzmitcheva, Marcin Kruk, Jagoda Malanin, Małgorzata Nowak, Lee Marie Sadek, Luca Santese / Marco P. Valli, Paweł Starzec, Joanna Szproch, Louis Volkmann, Alicja Wróblewska.

//

We announce the winners of this year’s edition of the TIFF Open competition under TIFF Festival 2020 // Processes!

This year more than 360 people and collectives take part, mainly from Poland, but also from abroad. Some have submitted more than one project.

The jury consisting of Maciej Bujko Paulina Anna Galanciak, Casper Grey, Agata Połeć and Kama Wróbel chose 4 winners:

— Marta Bogdańska
— Justyna Górniak
— Barbara Gryka
— Daniel Weiss

Each of the laureates will be assigned a curator who will start cooperation to prepare the highlighted projects in the form of an exhibition in the spaces of the courtyard of ul. Ruska 46a, where the festival will take place this year.

In addition, the Jury selected 15 projects that will be shown in the form of a slideshow during this year’s festival. Featured authors include: Noemi Comi, Ewa Doroszenko, Maksim Finogeev, Ilias Georgiadis, Xue Jiang, Katerina Kouzmitcheva, Marcin Kruk, Jagoda Malanin, Małgorzata Nowak, Lee Marie Sadek, Luca Santese / Marco P. Valli, Paweł Starzec, Joanna Szproch, Louis Volkmann, Alicja Wróblewska.

Comments are closed