DIGITAL MELANCHOLIA

ZAPRASZAMY / PLEASE JOIN US
PL

Żyjemy w interesującym “zeitgeist”, kiedy poddajemy się eksperymentowi nadaktywnej medialności. Ostatnie wydarzenia globalne można dodać do kategorii, którą teoretyk mediów i filozof Paul Virilio wiele lat temu w antycypacyjnym tekście nazwał “BIG ACCIDENT”. To sytuacja, kiedy ludzie już nieświadomie sankcjonują wszystkie swoje działania poprzez technikę i substytuty komunikacji. I nie odróżniają, że to użytkowy charakter medium wymusza na nich pewien typ postępowania. Podczas tak globalnej jak i lokalnej (dla każdej i każdego z nas) kwarantanny nauczyliśmy się rozmawiać, a nawet wyrażać emocje poprzez ekrany. Ale nauczyliśmy się także wyłączać mikrofony i kamerę, kiedy nam to bardziej pasowało. A pewien poseł łącząc się “na żywo” z Parlamentem Europejskim nieświadomy, że jego kamera pokazuje go w szerszym kadrze, przedstawiał swoje racje siedząc w samej bieliźnie. Jeszcze bardziej niż kiedyś staliśmy się performatywni w codzienności tak rozumianej komunikacji. Czy da się wyrazić głębsze uczucia tylko za pomocą kanałów bitów i wyświetlaczy? Czy można je w takim razie zapisać cyfrowo?

Zapraszamy Was od 12-14. czerwca 2020r na rozbudowany program publiczny, złożony z kameralnych wystaw oraz wyjątkowych pokazów i działań, który nasz zespół przygotowuje w rewitalizowanych przez uczelnię pomieszczeniach dawnej Papierni przy ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Ze względu na zasady “reżimu sanitarnego” przestrzenie i wystawy będzie można zwiedzać TYLKO O KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE w grupie max. 50 osób (ale w rozproszeniu), po uprzednim zapisaniu się drogą mailową. Będzie to tym samym zbliżone do odwiedzania niektórych prywatnych kolekcji sztuki. Bardzo się cieszymy, że możemy Was gościć “na żywo”, a nie w naszych “zdigitalizowanych” wersjach siebie. Do zobaczenia!

Zapraszamy: w piątek 12/06 w godz 17-23, zapisując się na odwiedziny o godzinie 17, 18, 19, 20, 21, 22, sobotę 13/06 w godz 17-23, zapisując się na odwiedziny o godzinie 17, 18, 19, 20, 21, 22, w niedzielę 14/06 w godz 12-17, zapisując się na odwiedziny o godzinie 12, 13, 14, 15, 16.
Zapisy: digital.melancholia2020@gmail.com

Zespół: Daria Bielenkow / Mateusz Bratkowski / Jana Denisiuk / Marianna Ferrario / Aga Gabara / Fathi Gasimli / Dominika Gierszewska / Oleksandr Holiuk / Nicolas Imbert / Alexandre Ismail / Przemysław Kaczmarek / Dylan Kerr / Agata Kneć / Artur Kucharczak / Lena Lubińska / Anna Łobocka / Piotr Maciejowski / Mateusz Nasternak / Anna Niestatek / Ewa Pajewska-Wawrzyniak / Michalina Pryśko / Jakub Rodzki / Maciej Ratuszny / Miłosz Rygiel-Sańko / Jack Scollard / Angelina Smirnova / Natalia Sucharek / Andrzej Szwabe / Iwetta Tomaszewska / Dzmitry Tsishkov / Kristina Visotskaya / Andrzej Waligóra / Stefan Zecheru / Igor Zieliński / Piotr Zugaj / Adrianna Żegalski

Special Guests: Agata Konarska, Marta Knaflewska & Izabela Sitarska / k wax / Magdalena Żołędź

Mise en acte: Piotr Kurka / Krzysztof Łukomski / Izabela Sitarska

EN

We live in an interesting „zeitgeist” when we undergo an experiment of overdosing media. The latest global events can be added to the category that media theorist and philosopher Paul Virilio called many years ago in the anticipatory text the „BIG ACCIDENT” . This is a situation when people are unconsciously sanctioning all their activities through communication substitutes. And they do not distinguish that it is the utility of the medium that forces them to a certain type of conduct. During both global and local (for each and every one of us) quarantine, we learned to talk and even express emotions through screens. But we also learned to turn off the microphones and camera when it suited us better. And one MP joining „live” with the European Parliament, unaware that his camera was showing him in a wider frame, he presented his arguments sitting in underwear only. Even more than before, we have become performative in our everyday communication. Is it possible to express deeper feelings only through bit channels and screen-like displays? Can you then save them digitally?

We invite you from 12-14th June 2020 for an extensive public program consisting of art exhibitions & exceptional shows and activities, which our team prepares in the premises of the former Paper Factory at Szyperska Street in Poznań revitalized by our university. Due to the rules of the „sanitary regime”, spaces and exhibitions will be open to visitors ONLY AT EVERY FULL HOUR in a group of max. 50 people (walking then separately), after signing up by email. This will be similar to visiting some private art collections. We are very happy that we can host you „live” and not in our „digitized” versions of ourselves. See you soon!

Visits: on Friday 12/06 from 5PM-11PM, by signing to every full hour groups@: 5PM, 6PM, 7PM, 8PM, 9PM, 10PM, on Saturday 13/06 from 5PM-11PM, , by signing to every full hour groups@: 5PM, 6PM, 7PM, 8PM, 9PM, 10PM. On Sunday 14/06 by signing to every full hour groups@: 12PM, 1PM, 2PM, 3PM, 4PM. E-mail: digital.melancholia2020@gmail.com

Team: Daria Bielenkow / Mateusz Bratkowski / Jana Denisiuk / Marianna Ferrario / Aga Gabara / Fathi Gasimli / Dominika Gierszewska / Oleksandr Holiuk / Nicolas Imbert / Alexandre Ismail / Przemysław Kaczmarek / Dylan Kerr / Agata Kneć / Artur Kucharczak / Lena Lubińska / Anna Łobocka / Piotr Maciejowski / Mateusz Nasternak / Anna Niestatek / Ewa Pajewska-Wawrzyniak / Michalina Pryśko / Jakub Rodzki / Maciej Ratuszny / Miłosz Rygiel-Sańko / Jack Scollard / Angelina Smirnova / Natalia Sucharek / Andrzej Szwabe / Iwetta Tomaszewska / Dzmitry Tsishkov / Kristina Visotskaya / Andrzej Waligóra / Stefan Zecheru / Igor Zieliński / Piotr Zugaj / Adrianna Żegalski

Special Guests: Agata Konarska, Marta Knaflewska & Izabela Sitarska / k wax / Magdalena Żołędź

Mise en acte: Piotr Kurka / Krzysztof Łukomski / Izabela Sitarska

Comments are closed