Anna Palusińska
Tożsamości

Dyplom Licencjacki zrealizowany w: III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P. Florkowski)
Tożsamości to cykl na który składają się archiwalne portrety kobiet więzionych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Portrety wykonywane były przez fotografa Wilhelma Brasse, który jako więzień obozu był przez nazistów oddelegowany do prowadzenia dokumentacji obozowej.
Osoby, które portretował Brasse są pozbawione własnej autonomiczności, ich indywidualność jest sprowadzona do przydzielonego numeru i więziennego ubrania, które stanowiły część obozowej machiny pozbawiania ludzi życia i ich tożsamości.
W projekcie fragmenty archiwalnych portretów kobiet, dzięki procesowi krystalizacji, pokryte zostają kryształami soli. Narastające kryształy na fragmentach zdjęć, związanymi z obozem koncentracyjnym są próbą uzdrowienia tych naznaczonych obrazów. Kobiety na opisywanych fotografiach są postrzegane jako więźniowie.
Proces krystalizacji jest próbą powrotu do tożsamości jednostki i zerwania ze sposobem przedstawiania tychże osób tylko jako kolejnych więźniów. Kryształy soli będące symbolem oczyszczenia, umożliwiają spojrzenia na wybrane fotografie nie przez pryzmat więźnia ale jako jednostki, posiadającej własne życie, wolność i autonomiczną osobowość.
Proces krystalizacji narusza strukturę zdjęć, dzięki czemu reinterpretuje wizerunek obrazów. W powstałych pracach główną uwagę kieruje na portretowanego człowieka, bez towarzyszącego mu piętna obozu koncentracyjnego.