Anna Podlejska-Walterowicz
Zapisy niedzielne

Praca magisterska zrealizowana w III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), II Pracowni Fotografii (dr Jarosław Klupś)
U kresu studiów na Uniwersytecie Artystycznym podejmuję próbę dołączenia do grupy malarzy nieprofesjonalnych (Grupy Janowskiej). Szybko okazuje się, że ów plan skazany jest na niepowodzenie, bowiem członkami grupy mogą być jedynie osoby niezwiązane z Akademią Sztuk Pięknych. Grupa nie ma jednak nic przeciwko mojej obecności w pracowni. Moje nazwisko zostaje zapisane w dzienniku obecności pod hasłem sympatyk grupy. Od stycznia 2014 roku realizuję pracę Zapisy niedzielne, inspirowaną działaniami grupy w oparciu o wskazówki członków Grupy Janowskiej oraz wykładowców UAP.